Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap dat samen met Keylocker een eigen beveiligingssleutel heeft ontwikkeld. Hiermee zijn we niet meer afhankelijk van sensoren van buitenlandse fabrikanten die in chips wordt ingebouwd.

Met deze sleutel kan Delfland straks zonder te worden gehackt via het Internet of things gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld over gemalen, de lokale waterkwaliteit, et cetera. Om de chip voor sensoren verder te ontwikkelen en zoveel mogelijk toepassingen te bedenken, zoekt Delfland de samenwerking met de markt. Deze dag hopen we bedrijven te ontmoeten die dit ook een interessante ontwikkeling vinden.

U bent hier