Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directie Informatiesamenleving & Overheid

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. Dat is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Die missie kunnen we alleen realiseren in samenwerking met burgers en bedrijven. Daarom is BZK partner van de Big Improvement Day. 

Programma Directie Stad
 

U bent hier