Experimenteerwet zelfrijdende auto - Rijksdienst Wegverkeer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NXP, 2GetThere

Experimenteerwet zelfrijdende auto - Rijksdienst Wegverkeer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NXP, 2GetThere

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen in mobiliteit noemen we smart mobility. Als je een reis wilt maken moet je alle vervoersmogelijkheden in een oogwenk kunnen vergelijken en moeten OV, auto en de zelfrijdende auto naadloos op elkaar aansluiten. De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. De RDW ondervindt dagelijks hoe door de zelfrijdende auto haar taak en rol verandert. Wetenschappers, bedrijfsleven en de overheid laten in deze sidesessie zien hoe er gewerkt wordt aan deze ambities. 

U bent hier