Jelle de Boer

Jelle de Boer

Regisseur Innovatie, DUO

Deze editie

BID 2019

Innovaties uit de dagelijkse uitvoeringspraktijk, heden en toekomst - DUO, Ministerie van OCW

DUO en innovatie...een bijzondere  combinatie...?

U bent hier