You are here:

Een kijkje in de keuken bij de Kansspelautoriteit

Ervaringsverhaal van Carien – Via de Big Improvement Day in januari 2015 kreeg ik de kans om een dag mee te lopen met een van de bestuurders van de Kansspelautoriteit: de heer Joop Pot. Wanneer krijg je de kans om als jonge starter de hele dag met een bestuurder mee te lopen? Ik heb die kans dus met beide handen gegrepen.

Dhr. Pot had een leuk programma samengesteld, waardoor ik op één dag een bestuursvergadering, een stuurgroep en ook een overleg met externen mocht bijwonen. Dankzij zijn enthousiasme, uitgebreide uitleg en ook dankzij zijn collega's die al mijn vragen wilden beantwoorden, heb ik in één dag al veel meegekregen over de kansspelautoriteiten, de projecten waar ze mee bezig zijn, de dilemma's en over de onderwerpen die er spelen. Ik had van tevoren niet gedacht dat het zo een interessante en multidisciplinaire organisatie zou zijn, waarbij juridische, criminologische, psychologische en ICT-vraagstukken samenkomen. Ook omdat de Kansspelautoriteit nog maar zo kort bestaat, is het bijzonder om te zien hoe er wordt gewerkt aan kwaliteit en kennisverwerving. Daarnaast zet zo'n dag je aan het denken. Bijvoorbeeld of het open zetten van de kansspelmarkt er voor zorgt dat er meer zichtbaarheid en toezicht komt, hoe verslaving beter bestreden kan worden of dat het openstellen juist zorgt voor meer aanbod en dus meer verslaving.

Kortom: een erg leerzame BID Expeditie en een leuke dag waarbij ik één dag een mooi beeld heb kunnen krijgen van deze interessante organisatie.

Carien
Rijkstrainee Veiligheid en Justitie