You are here:

BID-netwerk zet zich gezamenlijk in

Als maatschappelijke vraagstukken dreigen vast te lopen in procedures en bureaucratie, zijn we als BID-netwerk in staat om vanuit de pijlers leiderschap en ondernemerschap gezamenlijk een positieve doorbraak te creëren.

Op 15 maart is door afvaardigingen uit overheid, bedrijfsleven, ondernemers, VNO NCW, Vluchtelingenwerk, COA en statushouders gewerkt aan het creëren van kansen. Kansen die zowel een positief effect hebben op de nieuwe Nederlanders als op onze maatschappij.

Uitkomsten de Big Improvement DOE Dag

Tijdens deze dag is de ‘snelle weg naar werk’ en de injecties die voor een versnelling tijdens die weg kunnen zorgen met alle belanghebbenden in kaart gebracht. Dit proces zal publiekelijk beschikbaar gesteld worden in een online Wiki, zodat werkgevers, nieuwe werknemers en de gemeenten in heel Nederland hier mee aan de slag kunnen. Daarnaast zal het platform verrijkt worden met best practices en tools waarmee de belanghebbenden makkelijker zelf in staat zijn om regie te nemen. Iets wat nu vaak wordt bemoeilijkt door het ontbreken van transparantie in mogelijkheden en concrete voorbeelden. Dit initiatief gaat onder andere de samenwerking aan met de kennisbank van de SER zodat beleidsinformatie en praktische toepassing aan elkaar verbonden worden.  Voor de zomer zijn deze platformen gelinkt en publiek beschikbaar. De acceleratie groep die op dit moment wordt gevormd wil na de zomer gaan zorgen voor een boost in regionale ontmoetingen tussen werkgevers en werknemers.

De Fast Way to Work is een initiatief van BID-partners Caesar Groep en de Baak i.s.m. Permanent Beta en wordt ondersteund door Winkelman van Hessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Timmer m.timmer@caesar.nl, een verslag vindt u op: https://www.facebook.com/thefastwaytowork/.