You are here:

Dorine Burmanje van het Kadaster

Dorine Burmanje is voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Kadaster. Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie en de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. De wettelijke taak van het Kadaster zorgt voor rechtszekerheid; wat is van wie en waar lopen de grenzen. We vroegen Dorine naar haar werkzaamheden, het bedrijf en haar visie op de Big Improvement Day.

Waar houdt u zich op een gemiddelde werkdag als voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Kadaster mee bezig?

Ik houd mij bezig met wat er politiek bestuurlijk in Nederland aan de hand is en of daar voor het Kadaster implicaties aan vast zitten. Daarbij stimuleer ik de medewerkers om hun werk goed te doen, de internationale ontwikkelingen in de gaten te houden en overleg ik met collega-bestuurders over de strategie van het bedrijf.

Hoe ziet u de toekomst van deze sector en het Kadaster?

Onze sector wordt steeds belangrijker. Bijna elk maatschappelijk vraagstuk heeft wel een locatiegebonden aspect. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van spoorwegen, maar ook vraagstukken als waar je een nieuw bedrijfspand zou kunnen vestigen. Deze keuzes worden gemaakt met behulp van data van het Kadaster. Ook internationaal gaat onze relevantie op; er vindt nog steeds veel landroof plaats in de wereld. Ons vakgebied kan helpen hier weerstand aan te bieden.

Wat is de grootste les die u tot nu toe in uw carrière heeft geleerd?

Doe vooral de dingen waar je jezelf kunt zijn en je eigen kracht kunt gebruiken. Blijf hierbij wat zelfspot en humor houden. Daarnaast is het belangrijk dat dingen je gegund worden. Focus je dus niet zozeer op of jij gelijk hebt of de beste bent, maar let op of je gunfactor nog gezond is.

Waar bent u trots op?

De samenwerkingen die wij hebben met andere bedrijven, onderwijs en de overheid, maar vooral dat het Kadaster in staat is gebleken door de jaren heen mee te bewegen met een veranderende wereld. Van bijna analoge gegevens zijn we naar een grote digitale data omgeving gegaan, daar ben ik erg trots op. Het Kadaster is niet meer weg te denken uit een rechtvaardige, rechtszekere maatschappij. Wij zijn de basis voor de welvaart. Pas als je weet wat van wie is, gaan mensen bouwen, investeren, kunnen ze leningen krijgen bij banken. Als die eigendomsregistratie niet in orde is, zijn de rechten van mensen niet goed genoeg vastgelegd.

Op de Big Improvement Day komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen en worden onder andere de positieve ontwikkelingen in Nederland belicht. Wat ziet u als een van de meest positieve ontwikkelingen in de vastgoed sector en ruimtelijke ordening in Nederland?

Wat ik heel mooi vind, is dat wij als publieke organisatie uitstekende samenwerking vinden als het gaat om de ontwikkeling binnen ons vakgebied. We hebben een paar prachtige technologieën ontwikkeld met andere bedrijven die onze branche een stuk verder helpen. Ook op het gebied van driedimensionale ontwikkelingen in data registratie zijn we fantastisch bezig met partijen uit het bedrijfsleven. Daar waar we vroeger wat argwanend tegenover elkaar stonden, hebben we al een aantal jaren hele succesvolle, wereldbrekende samenwerkingen.

Waarom doet het Kadaster mee met de Big Improvement Day?

Er is een veel te groot dedain over en weer tussen bedrijfsleven en overheid. We kunnen en mogen niet zonder elkaar en dat begint bij respect en begrip. De Big Improvement Day is een dag waarop dat begrip groter wordt en je eens weggaat van gemopper. We kijken naar wat we wel goed doen en kunnen daar meer partijen enthousiast voor maken. Het gaat om samenwerkingen, mogelijkheden en kansen met elkaar opzoeken.

De 10e editie van BID komt eraan en het thema is ‘’Samenwerking’’. Welke rol speelt dit thema binnen de hedendaagse werkcultuur denkt u?

Samenwerking speelt altijd een rol. Bij bedrijven intern, met andere bedrijven, met de overheid. Ieder bedrijf is onderdeel van een reeks, dat geldt ook voor het Kadaster. Wanneer er bijvoorbeeld afspraken gemaakt moeten worden over infrastructuur, moet je samenwerken om iets te bereiken. Daarnaast levert samenwerking sneller en beter resultaat en is het vaak ook goedkoper.

Hoe wordt samenwerking gestimuleerd binnen het Kadaster?

Samenwerking wordt ontzettend gestimuleerd. Veel verschillende partijen werken met elkaar samen, maar dat gaat niet vanzelf. We beginnen bij het samenbrengen van de directie en het bestuur en bekijken ieder vraagstuk vanuit verschillende oogpunten. Daarbij hebben we heel veel acties, evenementen en trajecten die allemaal over samenwerking gaan. Een tijd geleden was nog het traject ‘’Samen Kadaster’’. Al onze vestigingen in NL dachten tegelijk over dezelfde vraagstukken na. Dit werd afgesloten op één locatie, waarbij 2.000 medewerkers bij elkaar kwamen en tot een conclusie kwamen.

Heeft u wellicht nog tips voor andere organisaties om beter samen te werken?

Stel jezelf als startvraag wat je de andere partij gunt en niet zozeer naar wat je er zelf uithaalt. Het is van belang te kijken naar wat jij kan bieden.