You are here:

Geslaagde samenwerking REURING!Café en BID

REURING!Café – een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door ambtenaren– stond dinsdag 25 oktober geheel in het teken van het thema ‘Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven’. Speciaal voor dit thema sloeg REURING!Café deze keer de handen ineen met de Big Improvement Day.

Onder leiding van presentator Mark Frequin (directeur-generaal Bereikbaarheid, IenM) en gastheer Ab van der Touw (CEO Siemens) gingen de gasten Sybilla Dekker (oud VVD-minister van VROM), Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat), Pier Eringa (bestuursvoorzitter ProRail) en Ben Woldring (directeur Bencom Group) met elkaar en met het publiek in gesprek over ‘samenwerking’, het thema van de Big Improvement Day 2017. 

Vanaf 16.30 uur stroomde de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag vol met zo’n 100 bezoekers die direct voor een geanimeerde sfeer van “big improvement” zorgden. De huisband ‘Wizards of AZ’ verzorgde een swingende opening, waarna presentator Mark Frequin de gasten introduceerde en de centrale vraag toelichtte: hoe kunnen overheid en bedrijfsleven optimaal met elkaar samenwerken? Een uitdagende vraag die direct tot een inhoudelijke discussie tussen de deelnemers leidde waarbij ook het publiek betrokken werd.

Op typisch Nederlandse wijze kwamen vooral de barrières voor samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven aan de orde, waarbij met name de regeldruk bijvoorbeeld rond aanbestedingen werd genoemd. De interactie tussen de gasten en het publiek zorgde voor een interessante discussie met een aantal praktische voorstellen voor verbeteringen. Iedereen was het er over eens dat onderling vertrouwen in ieder geval een basisvoorwaarde is. “Als je begint vanuit wantrouwen, dan wordt het lastig samenwerken,” merkte directeur- generaal Dronkers van Rijkswaterstaat terecht op. Overheid en bedrijfsleven moeten elkaar durven vertrouwen om de optimale manier van samenwerking te kunnen realiseren.

BID-initiatiefnemer Ralph van Hessen kwam ook nog even aan het woord en hij verzocht de deelnemers om gelijk ook de daad bij het woord te voegen en daarmee samenwerking ook direct invulling te geven. Daar sprongen ondernemer Ben Woldring en brigade-generaal Hans Damen graag op in: zij nemen binnenkort een kijkje in elkaars keuken. De Big Improvement Day-filosofie om iedereen met 1 contact, 1 idee en 1 actie naar huis te laten gaan, werd in dit geval direct waargemaakt!

REURING!Café is een maandelijks initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement met als doelstelling om ambtenaren op informele wijze samen te brengen. De volgende talkshow is op 15 november 2016 en gaat over organisatieverandering met data en IT.