You are here:

Greet Prins over voorlopen in de zorg door outside-in benadering

Door de bezuinigingen is de zorg veranderd, waarbij positieve en negatieve geluiden de revue passeren. Zorginstelling Philadelphia, met Greet Prins als voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft kansen en mogelijkheden gedefinieerd. Daarmee heeft Philadelphia zich gepositioneerd als een voorbeeldfunctie in de zorg. Bepaalde trends in zelfredzaamheid, decentralisatie, digitalisering en robotisering zijn vanuit een marketing perspectief benaderd, waarbij de behoeften van de cliënt centraal staan. Digicontact, robots die cliënten ondersteunen en lichtsensoren, zijn voorbeelden van innovaties die Philadelphia geïmplementeerd heeft. Hiermee hebben zij een brug geslagen tussen techniek en het sociale aspect: wat is de beste zorg voor de cliënten?

In de zorg wordt een groot beroep gedaan op wat mensen zelf kunnen, ook wel zelfredzaamheid genoemd. Ook het sociale netwerk van de cliënt wordt steeds vaker benut, waarbij de sociale kringen meer betrokken raken bij de cliënt. Op die manier wordt er efficiënter en effectiever omgegaan met de inrichting van de zorg die de cliënt nodig heeft. De technologische ontwikkelingen en de juiste implementatie daarvan is daarbij cruciaal. ‘Hierbij kijken we vanuit een marketing perspectief, van buiten naar binnen, ook wel outside-in benadering genoemd. We bepalen onze eigen koers, vernieuwen en proberen te kijken wat de vernieuwingen zijn. Hierbij richten we ons op de vragen: wat is de beste zorg voor onze cliënten, wat is de bedoeling van de zorg en hoe kunnen we onze cliënten laten schitteren?’, aldus Greet Prins. ‘Om hierachter te komen hebben we een regelarm beleid opgezet. Vanuit alle 600 locaties werken we vanaf een regelarm perspectief. Door minder regels vast te stellen, is er meer ruimte voor innovatie mogelijk. We hebben gekeken hoe we de cliënten op een andere manier kunnen bereiken. Daaruit is bijvoorbeeld Digicontact ontwikkeld, waarbij cliënten 24u per dag kunnen communiceren met professionals, die alleen de cliënt begeleiden die het daadwerkelijk nodig heeft. Het is goedkoper en veel meer vanuit de cliënt geredeneerd, aangezien het effectiever en daadkrachtiger is. Onze cliënten zijn er heel blij mee, want ze kunnen snel om hulp vragen en daarna ermee doen wat ze willen’, aldus Prins.

Digitalisering in de zorg roept verschillende vragen op: gaat het banen kosten? Krijgen cliënten nog wel de optimale zorg? Prins geeft aan dat we nog aan het begin van de digitalisering staan: ‘We zijn nu wel aan het kijken of we slapende waakdiensten kunnen digitaliseren, maar werknemers die slaap- en waakdienst hebben voor bijvoorbeeld de verschoning van cliënten zullen voorlopig blijven. Een robot kan dit niet overnemen. We hebben digicontact, de techniek van lichtsensoren ontwikkelt zich razendsnel en we doen nu een proef waarbij we met licht en muziek experimenteren. Hiermee willen we de slaapomstandigheden van cliënten optimaliseren. Andere ontwikkelingen zijn; een noodknop in schoenen en robots die met cliënten kunnen praten. Ook kan onze robot ‘Phi’ met een autist communiceren die bijvoorbeeld 10 keer per half uur dezelfde vraag stelt. Philadelphia is bezig met een serious game voor begeleiders, om op een spelende manier elkaar uit te dagen beter te communiceren en elkaar feedback te geven. Door technische ontwikkelingen zullen er op langere termijn wellicht banen verdwijnen, maar de cliënt krijgt nog altijd de beste zorg.’

Tijdens de Big Improvement Day staat het thema samenwerken centraal. Zonder ‘samenwerken’ komen zorginstanties niet vooruit. ‘We werken samen met cliënten, de ouders, begeleiders, maar ook artsen, apothekers en andere zorginstellingen. De decentralisatie in de zorg en het optimaal inzetten van het sociale netwerk van de cliënt vergt samenwerking. We blijven nagaan wat we kunnen doen om de processen binnen de zorg te optimaliseren en uiteindelijk de beste zorg te kunnen geven aan cliënten. Zonder samenwerken komen we er niet’.