You are here:

BID Programmaraadlunch

De afgelopen maanden is het BID-programmateam druk bezig geweest met het samenstellen van het sprekersprogramma en het invullen van de side-events. Afgelopen dinsdag 13 december kwam de programmaraad bijeen om de voortgang te bespreken en hier werd tevens de line-up gepresenteerd.

Tijdens de heerlijke lunch in Kasteel de Wittenburg passeerden diverse onderwerpen de revue. Zo werd als eerst de kern van BID besproken. ‘BID is match-making’ volgens Richard Francis Kay. De programmaraad lunch is hier een voorbeeld van, en match-making zou volgens de aanwezigen als rode draad door het jaar moeten lopen. Het draait om verbinding. Het thema van dit jaar; samenwerking, is om die reden perfect, volgens Monique Prent van CIZ.

Voor de jubileum-editie pakt BID het anders aan. Met nog meer partners, nog meer gemeentes die meedoen én een vernieuwde programma-opzet blijft de centrale wens van BID hetzelfde; iedere BID-ganger gaat naar huis met minimaal 1 idee, 1 contact en 1 actie. Doorbrekend is de combinatie van de centrale en decentrale benadering. Dit betekent dat er vanzelfsprekend inspirational speeches zullen zijn, maar tegelijkertijd is er ook meer ruimte voor actie. Zo zijn er vijf workshops waarbij maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk, maar decentraal worden opgelost. De gemeente Den Haag zal tijdens BID een side-sessie coördineren waarbij verschillende werkgevers 20 statushouders een baan dan wel stageplaats aanbieden. Real time match-making en talentbenutting.

Jimmy Nelson, John Fentener van Vlissingen, Mariëtte Hamer, maar ook oud BID-bekenden zoals oud-topsportster Margriet de Schutter, Omar Munie, Charles Groenhuijsen en showman Ali B zullen in ieder geval het BID-podium betreden. Met het enthousiasme en de geleverde input van de programmaraad zal de jubileum-editie van BID in 2017 de voorgaande jaren overtreffen! Nog maar 5 weken …