You are here:

Greenport Westland heeft een deel van de oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk in handen

Door innovatieve technieken in de glastuinbouw wordt in gemeente Westland drie keer zoveel voedsel geproduceerd dan in de rest van de wereld. Om de wereldvoedselproblematiek aan te pakken, is het noodzaak dat bedrijfsleven en overheden samenwerken. ‘’Innovatieve kennis van voedselproductie moet worden gebundeld en gedeeld voordat het te laat is’’, aldus Greenport voorzitter en burgemeester van Westland Sjaak van der Tak.

De huidige mondiale voedselproductie is niet voldoende voor de verwachtte groei die de wereldbevolking doormaakt. De verwachting is namelijk dat de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard groeit in 35 jaar. Naast te weinig voedsel, is er wereldwijd een gebrek aan schoon water. Het is daarom nu van groot belang dat er innovatieve oplossingen worden gevonden voor het verhogen van de productie met zo min mogelijk watergebruik.

 

Greenport Westland, het grootste internationaal opererende glastuinbouwcluster ter wereld, ziet een grote kans voor innovatieve technieken in de glastuinbouw om dit wereldvoedselprobleem aan te pakken. Innovatieve glastuinbouw produceert verse groenten en fruit met minder gebruik van water, minder grondstoffen en minder energie. Een voorbeeld is de Westlandse hightech kas. Deze kas kan met slechts 4 liter water een kilo tomaten produceren, terwijl dit in andere landen kan oplopen tot 60 liter. De impact van zo’n hightech kas kan in landen met een watertekort of extreme droogte enorm zijn.

Burgemeester van der Tak stelt dat Westlandse innovatie zeker impact heeft, maar dat de bestaande kansen wel met beiden handen moeten worden aangepakt. ‘’Dat begint allemaal met samenwerkingen tot stand brengen met het bedrijfsleven om zo nieuwe producten te ontwikkelen. Hierbij is het zaak dat innovatieve kennis mondiaal wordt gedeeld, zodat de technieken wereldwijd toegepast kunnen worden’’.

Het belang van samenwerkingen en initiatieven op het gebied van glastuinbouwkunde werd tijdens de Big Improvement Day eerder dit jaar al aangehaald. Voormalig wethouder Arne Weverling lichtte toe dat het lijntje tussen overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Westland kort is. Logisch ook stelt van der Tak, de glastuinbouw biedt zo’n 150.000 directe en 450.000 indirecte banen. Daarnaast is er ook nog eens sprake van een ondernemersbijdrage van 16 miljard op het landelijk bruto nationaal product. ‘’De aantallen zijn op elk vlak gigantisch, het zou dus eerder raar zijn als we níet met het bedrijfsleven zouden samenwerken”. Echter waakt van der Tak voor verzadigdheid. “Stilstand is achteruitgang. We zullen moeten blijven innoveren en samenwerken om zowel landelijke als mondiale problemen de das om te doen. Maar dat wij bij gemeente Westland daarin een belangrijke rol kunnen spelen moge duidelijke zijn”.

Bron: Haagse Dingen