You are here:

‘Innovatiekennis mondiaal delen’

"Innovatieve kennis van voedselproductie moet worden gebundeld en gedeeld voordat het te laat is’’, zegt Greenportvoorzitter en burgemeester van Westland Sjaak van der Tak. De gemeente Westland zal daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Dit zegt Van der Tak in een interview van MCPR, een communicatieadviesbureau uit Amsterdam.

Volgens Van der Tak heeft Greenport Westland een deel van de oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk in handen. Immers door innovatieve technieken in de glastuinbouw wordt in deze gemeente drie keer zoveel voedsel geproduceerd dan in de rest van de wereld. Om de wereldvoedselproblematiek aan te pakken, is het volgens Van der Tak noodzaak dat bedrijfsleven en overheden samenwerken.

Verhogen productie met zo min mogelijk water
De huidige mondiale voedselproductie is niet voldoende voor de verwachtte groei die de wereldbevolking doormaakt. De verwachting is namelijk dat de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard groeit in 35 jaar. Naast te weinig voedsel, is er wereldwijd een gebrek aan schoon water. Het is daarom nu van groot belang dat er innovatieve oplossingen worden gevonden voor het verhogen van de productie met zo min mogelijk watergebruik, aldus Van der Tak.

Greenport Westland, het grootste internationaal opererende glastuinbouwcluster ter wereld, ziet een grote kans voor innovatieve technieken in de glastuinbouw om dit wereldvoedselprobleem aan te pakken. Innovatieve glastuinbouw produceert verse groenten en fruit met minder gebruik van water, minder grondstoffen en minder energie. Een voorbeeld is de Westlandse hightech kas. Deze kas kan met slechts 4 liter water een kilo tomaten produceren, terwijl dit in andere landen kan oplopen tot 60 liter. De impact van zo’n hightech kas kan in landen met een watertekort of extreme droogte enorm zijn aldus het interview.

'Stilstand is achteruitgang'
Burgemeester van der Tak stelt dat Westlandse innovatie zeker impact heeft, maar dat de bestaande kansen wel met beiden handen moeten worden aangepakt. "Dat begint allemaal met samenwerkingen tot stand brengen met het bedrijfsleven om zo nieuwe producten te ontwikkelen. Hierbij is het zaak dat innovatieve kennis mondiaal wordt gedeeld, zodat de technieken wereldwijd toegepast kunnen worden." Echter, volgens Van der Tak zal er nog veel moeten gebeuren. "Stilstand is achteruitgang. We zullen moeten blijven innoveren en samenwerken om zowel landelijke als mondiale problemen de das om te doen. Maar dat wij bij gemeente Westland daarin een belangrijke rol kunnen spelen moge duidelijke zijn."

Bron: Sierteeltnet.nl