You are here:

‘In toekomst gaat energie geen geld meer kosten’ – interview met Ruud Koornstra

Het paradijs op aarde is binnen 15 jaar haalbaar. Een wereld waarin duurzaamheid voorop staat, niemand honger heeft en energie gratis is, is volgens Ruud Koornstra, ondernemer en Energiecommissaris van Nederland dichterbij dan gedacht. Nederland zou, als voorloper op het gebied van innovatie, de voortrekkersrol moeten aannemen in deze transitie. ‘Wij hebben in Nederland alle tools tot onze beschikking, alleen moeten we dit nu toepassen’, aldus Koornstra.

Ruud Koornstra omschrijft zichzelf als een mengelmoes van ondernemer en activist. Het klimaat gaat hem dan ook aan het hart. Dagelijks zet hij zich in voor het behalen van het Parijs-akkoord, waarbij de CO2—uitstoot in 2030 minstens gehalveerd moet zijn. Het akkoord is volgens Koornstra makkelijk te halen. ‘Na de watersnoodsramp in 1953 hebben we ook meteen alle dijken geimplimenteerd en toen in 1959 het gas werd uitgevonden, kookte vrijwel ieder huishouden binnen een paar jaar met gas. Voor het akkoord hebben we nu zelfs nog 15 jaar’.

Voor het behalen van de deadline moet de perceptie van het klimaatprobleem veranderen. Veel mensen weten dat klimaat belangrijk is, maar het komt niet écht binnen. Volgens Koornstra moet ‘Nederland wakker worden geschud’. Als je hem vraagt naar de oplossing voor dit probleem, heeft hij een duidelijke visie: ‘We moeten wereldkundig maken wat we allemaal al kunnen in ons land. Half Nederland weet niet dat Nederland een absolute voorloper is qua innovatie. Onze innovaties moeten in het licht worden gezet. ‘Ik zie graag een ‘Netherlands First’ mentaliteit op het gebied van innovatie’. Als voorbeeld noemt hij de innovaties van de glastuinbouw in Westland, waarmee relatief veel meer voedsel kan worden geproduceerd in vergelijking tot glastuinbouwclusters in andere delen van de wereld. Nederland heeft alles om een voortrekkersrol aan te kunnen nemen ‘we hebben goede universiteiten, de technologie en de innovaties’. Naast onze innovaties positief belichten, is de hoge prijs voor duurzaamheid volgens Koornstra achterhaald.  Hij stelt dat wij in de toekomst allemaal onze eigen energie zullen produceren, bijvoorbeeld in de vorm van eigen zonnepanelen of aandelen in een windpark. Van groene ondernemers in spé spreekt hij dan ook niet ‘Dat zijn simpelweg de enige ondernemers die blijven bestaan’.

De reden waarom er tot nu toe nog niet drastisch is ingegrepen is volgens Koornstra te wijden aan oude machtstructuren. Zo hebben bijvoorbeeld veel bedrijven belang bij fossiele brandstof. ‘Bedrijven zoals Shell zijn veel groter dan Nederland, daar wordt naar geluisterd’. De overheid zou volgens hem naar de vernieuwers moeten luisteren. Zij maken het paradijs haalbaar. Verbetering van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is iets wat hij tijdens het jaarlijkse netwerkevent Big Improvement Day in 2010 al benadrukte. Oude denkbeelden en machtsstructuren worden versneld afgeschreven bij bijvoorbeeld een oorlog. In een donker moment denkt hij eraan hoe positief een oorlog voor Nederland zou zijn. Dit is allemaal overbodig wanneer Nederland nu in actie komt. Essentieel hierin is aandacht voor vernieuwers en een ‘Netherlands First’ mentaliteit.