You are here:

De vraag is leidend: van investment consultancy naar multi family office

Het ondernemersverhaal van Akbar van Leeuwen

Akbar van Leeuwen, oprichter van multi family office Haegheborgh, kwam rond de eeuwwisseling tot de conclusie dat hij behoefte had aan meer ruimte voor de ontwikkeling van zijn eigen ideeën. Na een succesvolle carrière bij pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen (Robeco) en private banks (Staalbankiers, Banque Colbert Luxemburg) startte hij met ondernemen. Het resultaat? Een nichebedrijf gericht op persoonlijke, integrale en vooral onafhankelijke begeleiding van groot vermogende klanten.

Akbar van Leeuwen had destijds een strategisch vernieuwende visie. Hij constateerde dat er bij een aanzienlijk deel van zijn vermogende private banking cliënten kennis en tijd ontbrak om alle aspecten,  te overzien en te organiseren. De dienstverlening van private banking bleek te beperkt. Ook constateerde van Leeuwen dat de doelgroep behoefte had aan een echt onafhankelijke partner. Deze inzichten motiveerde van Leeuwen tot het aanboren van een niche segment.

De eerste stappen

Als voorbereidende stap voor zijn nieuwe onderneming deed hij uitgebreid onderzoek naar het producten- en dienstenpakket van een aantal vooraanstaande Europese private banks als Rothschild, Pictet en UBS. Ook de wealth managementafdelingen van Goldman Sachs en Morgan Stanley nam hij onder de loep. Met de opgedane kennis startte hij in 2001 Haegheborgh op met als doel het zijn van een gids voor zijn cliënten. Als investment consultant begeleidde hij in de eerste jaren onder andere de vermogensbeheertak van de Bank der Nederlandse Gemeenten, sportbonden en enkele goede doelen organisaties, waaronder CliniClowns. Vanaf 2003 sloten de eerste families en (oud-) ondernemers zich bij Haegheborgh aan.

Evolutie

De investment consultancy heeft zich in vijftien jaar ontwikkeld tot een multi family office: een multidisciplinaire organisatie die haar cliënten optimaal begeleidt bij alle facetten waar zij als vermogenseigenaar mee te maken kunnen krijgen. In samenwerking met een (internationaal) netwerk van adviseurs begeleidt de onderneming in investeringsvormen, zoals private equity en vastgoedbeleggingen en adviseert zij over zaken als asset allocatie en vermogensbeheer. Hierin speelt de coördinatie van fiscale en juridische aspecten een belangrijke rol. Haegheborgh biedt door een integrale aanpak financiële ontzorging en vervult de rol van vertrouwenspersoon.

Haegheborgh onderscheidt zich in haar aanpak van traditioneel vermogensbeheer. De onderneming fungeert als vermogensregisseur en richt zich in het bijzonder op vermogensbehoud, risico- en cashmanagement. Als reden geeft van Leeuwen dat de combinatie vermogensregie en vermogensbeheer kan leiden tot belangenverstrengeling. Ook vermogensgroei is voor Haegheborgh geen doel op zich en spiegelen aan een algemene benchmark is daarbij al helemaal niet relevant volgens van Leeuwen. “Iedere cliënt is anders en heeft nu eenmaal zijn eigen specifieke wensen en doelstellingen. Dat te realiseren is voor ons leidend’’.

Het oog op de toekomst

Vandaag de dag wordt het palet van diensten nog steeds uitgebreid om zo cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. Van Leeuwen ziet de ontwikkeling van Haegheborgh van consultancy naar een multi family office als een belangrijke fase die het bedrijf heeft doorgemaakt en is trots op waar de organisatie nu staat.

Vijftien jaar geleden zag hij kans om zijn eigen visie uit te werken en heeft dit met beide handen aangepakt. Nu wil hij Nederland stimuleren ook de handen uit de mouwen te steken, ownership te nemen op eigen ideeën en deze tot uiting te brengen. Net zoals Van Leeuwen zijn eigen niche heeft gecreëerd. Met dit doel is Haegheborgh dit jaar trotse partner van de Big Improvement Day 2018: een dag waarin het bedrijfsleven en overheden elkaar ontmoeten, het heft in eigen handen nemen en concrete plannen ontwikkelen om Nederland te verbeteren.

De toekomst van Haegheborgh? Het doel is niet om de grootste te worden. “Integendeel.” geeft van Leeuwen aan. “Wij kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Alleen zo kunnen we onze cliënten de persoonlijke aandacht blijven geven waar we inmiddels bekend om staan”. Haegheborgh werkt continu aan het verder professionaliseren van de dienstverlening. Een tevreden klant wordt door van Leeuwen gezien als de grootste beloning.