You are here:

Caesar Groep zet samen met klant trends om tot concrete toepassingen

De ontwikkelingen van nieuwe technologieën als Blockchain en Artificial Intelligence zijn in een verder gevorderd stadium dan de meeste mensen denken. Voor veel organisaties rest dan ook de vraag hoe zij het beste in kunnen spelen op de naderende technologische veranderingen. Caesar Groep helpt organisaties door samen te kijken naar hoe zij de nieuwste technologieën toe kunnen passen binnen hun branche.  “Wij zijn ervan overtuigd dat wij alleen succesvol kunnen zijn als we onze klanten helpen succesvol te zijn,” aldus Marjan Timmer, Manager Business Relations bij Caesar Groep.

In komende jaren zullen de nodige technologische ontwikkelingen plaatsvinden die het dagelijks leven enorm zouden kunnen beïnvloeden. Technologische ontwikkelingen zoals blockchain en Artificial Intelligence zullen niet alleen het dagelijks leven enorm opschudden, maar zullen er ook voor zorgen dat veel beroepen en organisaties een hele andere rol krijgen.  “De tijd waarin computer slimmer zijn dan de mens is nabij. Ik ben weliswaar niet bang dat de mens verdwijnt, maar ik ben er vrijwel zeker van dat de rol van de mens gaat veranderen,” aldus Theo De Wolf, directeur Caesar Experts.

 

Zelfde technologie, verschillende behoeften

De vraag die tegenwoordig bij veel organisaties heerst is dan ook niet of deze ontwikkelingen een impact zullen hebben, maar hoe zij met deze impact om zullen gaan. Daarnaast kan een nieuwe technologie als blockchain of Artificial Intelligence op iedere markt anders van toepassing zijn.  Caesar Groep probeert met haar verschillende formules: Caesar Experts, Garansys, Caesar Overheid en Buurtwelzijn, zo goed mogelijk in te spelen op de verschillende behoeften van verschillende markten. “Wij willen onze kennis zo concreet mogelijk maken voor onze klanten en voelen als technologiebedrijf de verplichting om dit te doen,” aldus Marjan Timmer.

 

Samen potentie nieuwe technologieën ontdekken

Door de brug te slaan tussen theorie en praktijk, stelt Caesar Groep haar klanten in staat om de kennis om te vormen tot concrete toepassingen. Zo organiseert Caesar Groep innovatieavonden waar haar medewerkers zelf ideeën en innovaties aan elkaar kunnen voorleggen. “Wij als organisatie reserveren een kwart van onze winst voor digitale innovatie. Dit geld gebruiken wij om in de ideeën van onze werknemers te investeren. Op die manier bieden wij hen, en daarmee ook onszelf, de ruimte en mogelijkheid om te groeien,” aldus De Wolf.

Daarnaast organiseert Caesar Groep sessies voor haar klanten waarbij zij, samen met andere klanten, kijken naar wat de trends zijn en hoe deze op hun omgeving van toepassing kunnen zijn. Een recent voorbeeld van een dergelijk sessie, was het ‘Kansen Blockchain voor de Overheid’ event van Caesar Overheid. Bij dit event kwamen verschillende overheidsinstanties bijeen om te kijken op wat voor manier blockchain van toepassing zou kunnen zijn binnen hun branche.

 

Big Improvement Day

De wens om samen succesvol te zijn is ook het fundament onder het partnerschap met de Big Improvement Day (BID). Tijdens de Big Improvement Day komen verschillende partijen uit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven samen om te kijken naar alle positieve ontwikkelingen in Nederland. “Wij vinden het als bedrijf belangrijk dat wij werken aan mooie dingen voor de toekomst. Door actief samen te werken tijdens de Big Improvement Day, hopen wij dat BID 2018 de start wordt van iets groots,” aldus De Wolf.