You are here:

Inspiratie en innovatie tijdens het BID Adviesraaddiner

Op dinsdag 24 april was het weer zover: het eerste adviesraaddiner in aanloop naar BID 2019. Een kleine 20 leden van de BID-adviesraad betraden rond zessen via de bekende rode loper het 19e-eeuwse Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. De avond begon zoals gebruikelijk met een welkomstspeech van Mister Positivo, Ralph van Hessen. De avond stond in het teken van een brainstorm over het thema voor BID 2019, bijzondere sprekers en innovatieve ideeën voor de 12e editie van de Big Improvement Day.

 

Nadat de adviesraadleden plaats namen aan drie ronde tafels in de sfeervolle Kleine Lounge, kreeg iedereen al snel de BID-smaak te pakken. De avond werd geopend met een BID-video en een interview door Oprah Winfrey met de Zimbabwaanse powervrouw Tererai Trent die tijdens BID 2019 haar levensverhaal zal delen.

 

Vervolgens werd er per tafel gebrainstormd over de thematiek van BID2019. Hoe dan ook moest ‘positiviteit’ het bovenliggende thema zijn, want daar staat BID om bekend: de meest positieve dag van het jaar.

 

Hans Schutte, directeur-generaal DUO bij het Ministerie van OCW, hield een gloedvol betoog voor versterking van de digitale deskundigheid binnen de overheid en het aantrekken van ICT-talent via het Rijks ICT Gilde. Ook tijdens BID 2019 wil hij daar wil weer aandacht voor vragen, wellicht via het afsluiten van een ICT-pact.

 

Ook werd er gesproken over de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert, hoe alles permanent ‘in beweging’ is en hoe we dat als ‘gewone mensen’ bij moeten benen. Positiviteit mag niet tot naïviteit leiden en daarnaast moeten we er als samenleving voor zorgen dat iedereen mee kan komen en mee kan doen. BID is een beweging maar staat ook letterlijk voor beweging. Het nastreven van geluk zou daarbij het door allen gedeelde einddoel moeten zijn, opperde één tafel.

 

Verschillende potentiële sprekers passeerden de revue, zowel nationaal als internationaal. Het gaat te ver om hier namen te noemen, maar over één ding was de adviesraad het unaniem eens: het BID-programma moet garant staan voor een aantal unieke en opvallende keynote-sprekers. Fysieke aanwezigheid is daarbij niet eens persé nodig. Waarom niet digitaal, bijvoorbeeld via Skype of Facetime? Op die manier kan ook het matchmaking-onderdeel Ralph verbindt door in de zaal vernieuwd worden door internationaal mensen met elkaar te verbinden.

 

Een hot topic dat aan de orde kwam, was cybersecurity. Het is van belang dat de overheid de noodzaak daar ook van inziet. Araaf Razab-Sekh, directeur I-interim Rijk, bepleitte het vormen van een cyberleger om onze vitale infrastructuur te beschermen tegen digitale aanvallen. “De overheid wordt geleid door incidenten, misschien moeten we eens – na goedkeuring – wat ambtenaren hacken,” grapte Hassan Tagi van Ataq.

 

Na de brainstorm en het hoofdgerecht was het tijd voor de koffie en thee, wat op tafel werd gezet met heerlijke friandises. Aan het eind van de brainstorm werd er nog een drankje in de bar gedaan en werd er een kijkje in de keuken genomen in het die avond geopende à la carte restaurant van het kasteel.

 

Al met al kijken we terug op een gezellige en geslaagde avond en zien we vol enthousiasme uit naar BID2019!