You are here:

USG People ziet kansen in veranderende arbeidsmarkt

Voortschrijdende automatisering, digitalisering en robotisering veranderen de arbeidsmarkt in hoog tempo. Nieuwe, veranderende én verdwijnende banen brengen enorme uitdagingen met zich mee voor detacheringsbedrijven. USG People speelt hier proactief op in door de mens nog sterker centraal te stellen en personeel op te leiden met het oog op de toekomst. 

 

Human touch, digital guided

USG People is ervan overtuigd dat voor het succes van organisaties de mens het verschil maakt en altijd een belangrijke rol blijft spelen. Ieder met zijn eigen unieke talent en passie. Vanuit dat streven verbindt USG People talenten in de arbeidsmarkt aan de juiste opdrachten. Op een manier waarbij mens en technologie elkaar aanvullen, waarbij technologie niet geldt als vervanger van de mens, maar juist als toevoeging en gids: ‘human touch, digital guided’. USG People anticipeert op de behoeften van mensen, organisaties én de veranderende maatschappij om voorbereid te zijn op de toekomst. Zo biedt zij haar medewerkers ‘opportunities for life’.

 

Om op de veranderende markt in te spelen is het volgens USG People noodzakelijk om mee te bewegen met de ontwikkelingen. Met banen die inhoudelijk veranderen en het ontstaan van nieuwe sectoren worden de begrippen opleiden en ontwikkelen cruciaal. USG People streeft ernaar opleidingen aan te bieden die haar personeel niet alleen voor de banen van nu opleiden, maar juist ook voor de banen van de toekomst.

 

Mee in de verandering

Ook processen in de HR- en recruitmentsector digitaliseren en robotiseren. USG People loopt voorop in het toepassen van nieuwe technologieën. “Vanuit onze maatschappelijke positie leren wij zo de impact op mensen kennen en begrijpen”, aldus Raymond Puts, Country Director van USG People.

Om die reden introduceren zij de eerste ‘receptierobot’ en gebruiken zij algoritmes om betere matches te maken tussen werkgever en werknemer. Ook maakt big data het voor USG People mogelijk om te bepalen welk moment het beste is om een kandidaat te bellen of wanneer er vacatures ontstaan bij bedrijven. Ook hierbij beschouwt USG People het gebruik van nieuwe technologieën niet als vervanging, maar als toevoeging. “Het werk van een intercedent verdwijnt niet, maar de intercedent wordt beter en sneller door de toepassing van deze technieken”, geeft Puts aan.

 

Geen bedreiging, maar een toevoeging

Vaak worden automatisering en robotisering nog als bedreiging gezien. Onterecht, volgens USG People: “Als we kijken naar het verleden heeft technologische vooruitgang altijd meer welvaart en welzijn opgeleverd. Wij geloven erin dat dit wederom zal gebeuren”. USG People gelooft in de vitaliteit en veerkracht van de arbeidsmarkt, maar dan wel binnen de juiste kaders en met een effectieve wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Om onderdeel te worden van de verandering en mee te spelen in de discussie sloot USG People zich vorig jaar aan bij de Big Improvement Day: een initiatief waarbij positiviteit, optimisme en het creëren van kansen door samenwerking centraal staan. “Door als overheid en bedrijfsleven samen te werken, kunnen we kansen creëren, aangrijpen en samen vooruit”, aldus Puts.

BID Redactie

BID Redactie

Dit artikel is zorgvuldig samengesteld door onze redactie.