You are here:

Robots: de aanvulling op de mens

Technologie ontwikkelt zich in rap tempo. De gehele samenleving wordt steeds digitaler. Er komen meer digitale systemen, meer robots. Een ontwikkeling die een toevoeging biedt op de arbeidsmarkt: er kan voor meer mensen een plekje gecreëerd worden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is actief bezig om robots op een positieve manier in de maatschappij te integreren. ‘Met negativiteit komen we niet verder,’ aldus Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het Ministerie van SZW. ‘Het is zoveel interessanter om op zoek te gaan naar de mogelijkheden.’

Samen voor ontwikkeling

Het Ministerie van SZW werkt niet alleen aan de integratie van robotisering. Er is een coalitie gestart op het gebied van technologie en inclusie met het UWV, wetenschappers van de Universiteit van Tilburg, een aantal bedrijven en de TNO, om concrete voorbeeldprojecten op te zetten, zoals een robot die stap voor stap begeleidt bij het monteren van een apparaat. Door deze projecten naar bedrijven toe te brengen, wordt hen de mogelijkheid gegeven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ‘Er zijn veel bedrijven die interesse hebben voor het aannemen van mensen met een beperking,’ aldus Ter Haar. ‘Het is aan ons om hen op weg te helpen.’

In het kader hiervan is het Ministerie van SZW partner van de Big Improvement Day, die op 15 januari 2019 zal plaatsvinden. Op deze dag vindt ook live matchmaking plaats waar statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar in contact worden gebracht. ‘Wij proberen samen te werken vanuit positieve energie,’zegt Ter Haar. ‘Dit soort samenwerkingsinitiatieven zijn essentieel om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren.’

Een extra plekje

Robots zijn geen vervanging van de mens, maar bieden een toevoeging op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen die buiten de samenleving vallen, zoals mensen met een beperking, door de ondersteuning van een robot toch aan het werk. Een robot kan bijvoorbeeld de stappen van een proces opnoemen voor iemand die dat overzicht niet heeft. ‘Met nieuwe digitale middelen kunnen we veel meer mensen mee krijgen in de samenleving,’ zegt Ter Haar. ‘Een extra plekje voor de mensen die het zonder ondersteuning niet lukt.’

In wezen vindt deze ondersteuning al jaren plaats, bijvoorbeeld door braille, maar tegenwoordig wordt de ondersteuning steeds digitaler. Dankzij technologieën als spraakherkenning wordt het steeds gemakkelijker om met robots te communiceren, iets dat nuttig is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Robotisering biedt niet alleen een aanvulling voor mensen met een beperking, maar is ook nuttig voor de gewone werknemer. Robots nemen saai werk over, helpen fouten te vermijden, of maken lichamelijk zwaar werk een stuk lichter. Een voorbeeld: een robot kan het werken in een magazijn vergemakkelijken door het op een duidelijke wijze te organiseren of door zware goederen te tillen. Ter Haar: ‘We kijken waar de behoefte ligt en proberen de ontwikkeling een goede kant op te sturen.’