You are here:

Wrap-up Big Improvement Day

In het AFAS Circustheater vond vandaag de twaalfde editie van de Big Improvement Day (BID) plaats. Tijdens de Big Improvement Day komen sinds 2008 de overheid en het bedrijfsleven samen om innovatie en positiviteit te stimuleren. Sprekers dit jaar waren onder andere Oprah Winfrey’s favoriete gast en internationaal geprezen stem voor empowerment en educatie van vrouwen Dr. Tererai Trent, Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, Margot Cooijmans van de Philips Foundation, Ali B en vele anderen.

Ali B

In het kader van positiviteit ontving Ali B tijdens het traditionele, voorafgaande diner de BID Positivity Award. Deze prijs werd namens de BID-jury uitgereikt door Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software, en Ben Woldring, directeur van de Bencom Group. “Als je Ali tegenkomt, straalt hij warmte uit,” aldus Ralph van Hessen, oprichter van de BID. “Hij brengt mensen op diverse manieren samen en maakt de maatschappij een stukje positiever.” Ali is al sinds jaar en dag een vaste gast op de BID en stond ook dit jaar op het podium om de dag op humoristische wijze af te sluiten. Ali benadrukte dat mensen moeten komen brengen, in plaats van altijd te halen. Ook is het belangrijk je te blijven ontwikkelen. “Je kunt niet melken wat je niet voedt. We willen allemaal meer uit onszelf halen, maar we moeten onszelf meer voeden voor we dat kunnen doen.” Hij sloot af met een stelling dat je altijd moet proberen een positieve draai te geven aan dingen die op het eerste gezicht negatief zijn. “Walging is een fantastisch wapen,” zei Ali. “Het helpt je af te komen van dingen waar je vanaf wilt.”

Positiviteitsonderzoek

Speciaal voor de BID onderzocht Gijs Rademaker van het EenVandaag Opiniepanel hoe het gesteld is met de positiviteit in Nederland. Dit opiniepanel bestaat uit 50.000 Nederlanders die wekelijks worden ondervraagd over uiteenlopende kwesties. Uit het positiviteitsonderzoek bleek dat 55% van de Nederlanders 2019 met een positieve blik bekijkt. Van mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven was 57% positief over komend jaar. Onder ambtenaren lag dit percentage een stuk hoger, namelijk op 69%. Van de ondervraagden vond 80% dat zij positief in het leven staan. Ondernemers met personeel in dienst spanden hierbij de kroon: van deze groep vond maar liefst 92% dat zij een positieve kijk op het leven hebben. Verbetering in Nederland zit ‘m vooral in de sfeer. “Gun elkaar iets meer de ruimte en we krijgen een gemoedelijkere samenleving,” schreef een van de respondenten. Al met al zijn we best positief in ons land en staan we op de 6e plek in de lijst met de gelukkigste landen ter wereld.

Keynote: Dr. Tererai Trent

De rol van keynote speaker werd dit jaar vervuld door Tererai Trent. Opgegroeid op het platteland van Zimbabwe onder koloniale overheersing, oorlog en zonder kans op scholing, verloor Tererai Trent haar dromen nooit uit het oog. Haar bijzondere verhaal bracht haar in contact met Oprah Winfrey, die haar uitriep tot ‘all-time favourite guest’. Tijdens haar verhaal op het BID-podium leerde ze de zaal nooit op te geven en dromen na te jagen. “Acht jaar deed ik over het behalen van een diploma van de middelbare school, ik had nog niets,” zo vertelde Trent. “Acht jaar lang heb ik nooit opgegeven en uiteindelijk is het me zelfs gelukt om in Amerika mijn PhD te behalen.” Ze benadrukte om jezelf niet centraal te stellen en anderen te helpen: “We hebben de morele verplichting om er voor anderen te zijn.” Haar droom is uitgekomen en daardoor hebben nu 4000 kinderen in Afrika toegang tot onderwijs. Ze sloot haar verhaal af met de inspirerende zin: “I want to bury my dreams in your hearts.”

Maatschappelijk belang

Tijdens de BID werden dit jaar wederom verschillende maatschappelijke thema’s aangesneden. Zo werd er ingegaan op robotisering als aanvulling op de arbeidsmarkt. Robots kunnen ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking een plekje krijgen, bijvoorbeeld door hen te ondersteunen in de uitvoering van een productieproces, zo vertelde Bernard ter Haar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook dit jaar vond een matchmaking sessie door de gemeente Den Haag plaats. Tijdens deze sessie werden statushouders en mensen die moeite hebben met het vinden van een baan, in contact gebracht met diverse bedrijven. Zaher Sandouk, die twee jaar geleden via de BID matchmaking een baan vond, werd kort door dagvoorzitter Charles Groenhuijsen geïnterviewd over zijn leven nu: inmiddels heeft hij een vast contract bij audiovisueel bedrijf NFGD.

Ook nam de klimaatdiscussie een prominente plaats in op deze positieve dag. Zo vertelde voormalig RTL4-weerman Reinier van den Berg in drie minuten tijd hoe PyrOil de plastic soep in oceanen probeert te verminderen door dit plastic grootschalig om te zetten in olie. Ook gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland, betrad het podium met een bijzonder duurzaam verhaal: de N211 is de eerste CO2-negatieve weg in Nederland. Langs deze weg staan onder andere houten vangrails en wordt gebruik gemaakt van dynamische verlichting die automatisch dimt als er weinig verkeer is. Ook is er een warmtecollector die omliggende bedrijven voorziet van energie en het fietspad naast de provinciale weg ijsvrij houdt.

Zes ministeries waren bovendien onderdeel van het programma van de BID. Hans Schutte, DG van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vertelde hoe DUO inspeelt op de innovatieontwikkelingen in de samenleving. Zo moeten er nieuwe ICT-systemen worden ontwikkeld om de oude op een goede, slimme manier te vervangen. Hierbij maakt DUO gebruik van de doelgroep die zij aanspreken, namelijk (oud-)studenten, want, stelde Schutte: “Jongeren hebben goede ideeën over hoe we kunnen inspelen op de toekomst.”

Sidesessies

Een vast onderdeel van de BID zijn de zogeheten sidesessies. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op een interessant onderwerp. Zo waren er dit jaar sidesessies van onder andere het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast werden sidesessies verzorgd door KPMG, Energy Up! en Robert Kranenborg Academie.

Haagse Vernieuwers

Op het grote podium werden door Erik van de Rijt, hoofd Stedelijke Economie van de gemeente Den Haag, de prijzen voor de wedstrijd Haagse Vernieuwers uitgereikt. Dit is een wedstrijd voor duurzame startups in de regio Den Haag. Zowel de publieksprijs (€2500) als de prijs voor beste pre-startup (€15.000) gingen dit jaar naar Wajenzi. Dit crowdfunding platform verbindt expats die in Nederland wonen met ondernemingen in Afrika. In de categorie Studenten (€10.000) viel Sustain-A-Blade in de prijzen. Dit bedrijf heeft een duurzaam scheermes ontwikkeld dat tot twee jaar scherp blijft. Tot slot won in de categorie Start-ups (€25.000) Cricket One, dat hongernood in de wereld wil tegengaan door gekweekte krekels als vleesvervanger aan te bieden.

Over BID

De BID is een ode aan de positieve ontwikkelingen in ons land. Sinds 2008 brengt de BID de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen om de meest positieve dag van het jaar te vieren. Verfrissende ideeën ontstaan waar mensen uit verschillende sectoren met elkaar in contact gebracht worden. Door de verbinding tussen overheid en bedrijfsleven te leggen, is BID de afgelopen jaren uitgegroeid tot een platform voor innovatieve ideeën, grensoverschrijdende ontmoetingen en vernieuwende samenwerkingen.