You are here:

Programmaraaddiner 24 april 2019

Al sinds 2008 verbindt de Big Improvement Day (BID) de top van de overheid met het bedrijfsleven om innovatie, groei en positieve ontwikkelingen van Nederland een podium te geven en te accelereren. Afgelopen woensdag 24 april kwam het bestuur van de BID samen in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar voor het eerste programmaraaddiner van dit jaar. Hier werd de BID 2019 geëvalueerd en werd inspiratie opgedaan voor de dertiende editie van de meest positieve dag van Nederland. Onder andere het Ministerie van Financiën, partner KPMG, BID-founder Ralph van Hessen en vele andere belangrijke stakeholders zaten rond de tafel en sneden maatschappelijke onderwerpen aan die zullen worden behandeld tijdens de BID 2020.

Digitalisering, modernisering & innovatie
Het eerste maatschappelijke vraagstuk dat ter sprake kwam was het hoge aantal doden door verkeersongevallen en samenwerkingen tussen onder andere NXP, Shell en KPMG om dit aantal te laten dalen door te investeren in infrastructuur. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een ondergrondse snelweg tussen Amsterdam en Den Haag, kan dit gerealiseerd worden. Een plan wat al een aantal jaren geleden voorgesteld is, maar werd uitgesteld wegens hoge kosten. Echter, hoe langer men wacht, hoe hoger de kosten. Maar is dit wel de beste investering? Tijdens het debat kwam naar boven dat infrastructuur en mobiliteit misschien wel het onderspit gaan delven aan modernisering en digitalisatie. Want als wij over 20 jaar hologrammen hebben waarmee wij communiceren, is zo’n nieuwe snelweg dan wel zo relevant? Moet er dan niet juist geïnvesteerd worden in de techniek die hologrammen realiseert?

Ook spelen studenten een grote rol als het gaat om innovatie in Nederland. Zo ontstond er onder andere een samenwerking tussen een Keniaans motorbedrijf en de studenten van de TU Delft om een elektrische motorfiets op de markt te brengen voor duurzame mobiliteit.

Vernieuwing van het onderwijs
Tijdens het debat over educatie kwam aan het licht dat het hedendaagse onderwijs zich richt op één bepaald soort leren, waardoor veel competenties die de leerlingen bezitten worden uitgesloten. Competenties die in het bedrijfsleven en de toekomst wel degelijk urgent zijn. Hier ontstond het idee om drie belangrijke vertegenwoordigers uit het onderwijs een podium te geven tijdens de BID 2020 en dit soort stellingen te behandelen. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat het huidige onderwijssysteem out of the box leert te denken. Door een rol te spelen tijdens de BID, laat de overheid zien open te staan voor vernieuwing.

Door, onder het genot van de hoogwaardige gerechten en wijnen van Kasteel de Wittenburg, succesverhalen te delen en face-to-face te debatteren over maatschappelijke kwesties, zijn wederom grootse plannen ontstaan voor de verbetering van Nederland en haar maatschappij. ‘’Voorpret, pretpret en napret, dit is waar alles wat je doet in het leven om moet gaan, positiviteit, innovatie en het creëren van een maatschappelijk verantwoord systeem waar transparantie tussen overheid en het bedrijfsleven een grote rol speelt is wat de BID biedt’’ aldus BID-founder en zakenman Ralph van Hessen.