You are here:

10 tips voor een positiever leven!

De Big Improvement Day probeert namens de top van het bedrijfsleven, de overheid en de rest van Nederland meer positiviteit in Nederland te brengen. In het nieuws wordt voornamelijk gesproken over de dingen die slecht gaan in Nederland en de rest van de wereld, terwijl het juist van groot belang is om te focussen op wat er wel goed gaat. In de nieuwe 10-tips geven wij advies over hoe je meer positiviteit bij je zelf en in je omgeving kan creëren. 

#1. Als je opstaat strek je even uit en lach tegen jezelf. Zeg dat dit een mooie dag gaat worden.

 

#2. Geef iedereen in je omgeving 10 seconde extra aandacht en geef mensen een glimlach cadeau. Door simpelweg een glimlach te geven kan deze persoon wellicht de rest van de dag beter in zijn vel zitten en presteren. 

 

#3. Zorg dat je grote uitdagingen hebt, want bij grote uitdagingen worden grote problemen kleiner en bij kleine uitdagingen worden kleine problemen groter.

 

#4. Concurrentie zit waarschijnlijk in je hoofd, maar samenwerking moet in je hart zitten. 

 

#5. Kijk goed om je heen, de mensen om je heen en de natuur geven meer kracht dan je ooit kan verwachten. 

 

#6. Als je ergens over droomt of iets wilt bereiken ga er dan voor, focus je op je doel.

 

#7. Probeer je met zoveel mogelijk positieve mensen te omringen. Positieve mensen trekken namelijk andere positieve mensen aan. 

 

#8. Aandacht geeft groei. Of te wel, geef positieve aandacht aan de punten die je wilt verbeteren en deze punten zullen dan ook verbeteren. 

 

#9. Zorg dat je planeert in het leven zoals een boot die vaart maakt. Er zijn wel golven onder je, maar doordat je tempo maakt planeer je over de golven. 

 

#10. Ga ervan uit dat iedereen in principe positieve bedoelingen heeft. 

  

Door simpelweg deze 10-tips te volgen ga je beter in je vel zitten en zal je op positieve wijze verder komen in het leven. De BID is ervoor, om iedereen in Nederland meer positiviteit te brengen. Namens de BID sluiten wij af met een glimlach en wensen wij iedereen veel groei en succes.