You are here:

Genomineerden BID Positivity Award voor meest positieve overheidsorganisatie

Tijdens  de Big Improvement Day op 21 januari 2020 wordt voor het eerst de BID Positivity Award uitgereikt aan de meest positieve overheidsorganisatie van Nederland. Dit jaar zijn Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de Gemeente Tilburg in de race.

Om positiviteit en improvement in Nederland aandacht te geven en te boosten, is dit jaar de BID Positivity Award in het leven geroepen. Naast het bekronen van de meest positieve Nederlander en BN’er, wordt dit jaar ook een overheidsorganisatie in het zonnetje gezet.

De nominaties
Genomineerd worden voor meest positieve overheidsorganisatie gebeurt niet zomaar. Er zijn strikte criteria opgesteld waardoor alleen de beste organisaties worden geselecteerd en kans maken op deze prijs. Zo is communicatie een van de pijlers, zowel intern – positief leiderschap en een goede werksfeer -, als extern met bijvoorbeeld afnemers. Ook is er aandacht voor innovatie: in hoeverre wordt er ingespeeld op nieuwe (technologische) ontwikkelingen, durft een organisatie nieuwe wegen in te slaan en is zij niet bang om af en toe fouten te maken en hiervan te leren. Op basis van deze criteria zijn het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de Gemeente Tilburg door de jury genomineerd. Stuk voor stuk organisaties die het afgelopen jaar een unieke prestatie hebben geleverd, hun dienstverlening hebben geoptimaliseerd en erin geslaagd zijn een voorbeeld te zijn voor de samenleving.

Tijdens de Big Improvement Day 2020 krijgt de winnende overheidsorganisatie op het podium de prijs overhandigd van juryvoorzitters Mark Frequin en Ali B.