You are here:

Innovatie als tak van sport

‘Keep going and get better’ dit is het uitgangspunt van Harry van Dorenmalen, voorzitter van BID-partner Topteam Sport. Topteam Sport is gericht op het opschalen van innovaties uit de sportbranche om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, wat wordt gedaan door middel van technologische en sociale ontwikkelingen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op hoe Topteam Sport de maatschappelijke verbeteringen in Nederland stimuleert, realiseert en welke innovaties tot nu toe succesvol zijn uitgevoerd.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en de nieuwste technieken worden ingezet om bij te dragen aan maatschappelijke problemen en ontwikkelingen, waaronder ook in de sport. Op initiatief van oud-minister Edith Schippers, kwam vier jaar geleden de opdracht om vernieuwingen in de sportwereld te benutten om sociale vraagstukken op te lossen. Harry van Dorenmalen – oud-directeur van IBM en met een focus op ICT, innovatie en bedrijfskunde – werd benaderd voor zijn huidige positie als voorzitter. Samen met zeven anderen zet hij zich in voor verbetering van onze maatschappij. “Wij leren van de innovaties in de sport en passen dit breder toe op maatschappelijke thema’s. Niet enkel op het gebied van beweging en gezondheid, maar ook door innovaties en data uit de sportwereld te vertalen, te ontwikkelen en op te schalen voor andere thema’s zoals duurzaamheid”, geeft van Dorenmalen aan. Een voorbeeld is de Samsung SmartSuit: een schaatspak met ingebouwde sensoren die bewegingen van de schaatser registeren. Deze techniek wordt nu niet meer alleen gebruikt om sportprestaties te verbeteren, maar ook om de ontwikkeling van militairen te optimaliseren en hen zo effectief mogelijk te laten trainen. 

Van onderzoek tot opschaling
Voor het ontwerpen van een juiste innovatie, moet eerst worden gesignaleerd wat de vraag en behoefte is in de maatschappij. Zo bedenkt Topteam Sport zelf wat er kan worden verbeterd maar wordt er ook per gemeente gekeken waar tekorten liggen. Op deze manier ontstond ongeveer een jaar geleden een initiatief voor sportvelden die, naast wedstrijden, 50% van het jaar leeg staan. Een idee ontwikkelde zich om deze ruimte efficiënter te benutten door speciale matten te ontwerpen die over de kunstgrasvelden heen kunnen worden gelegd. Deze matten bevatten ingebouwde zonnepanelen, om energie op te wekken. ‘’Zodra er een wedstrijd moet worden gespeelt, kunnen de matten gemakkelijk worden opgerold en opgeborgen, waarna ze na de wedstrijd het veld weer op gaan,” aldus van Dorenmalen.

Blijven werken aan een beter Nederland
Afgelopen vier jaar is hard gewerkt om – zoals van Dorenmalen het noemt – een innovatie wasstraat te realiseren. Zo zijn de juiste partijen bijeengebracht wordt actief data verzameld om verandering en verbetering aan te jagen. Ook is er een prijs in het leven geroepen om nuttige innovaties van Nederland in het zonnetje te zetten en worden budgetten benut voor ontwikkeling van kansrijke technologieën. De missie van Topteam Sport om maatschappelijke impact te realiseren wordt de komende jaren voortgezet. Van Dorenmalen: “We blijven ons voortdurend inzetten om nieuwe ontwikkelingen boven tafel te krijgen en deze breed inzetbaar te maken. Zo wordt beetje bij beetje de wereld efficiënter, gemakkelijker en functioneler. Keep going and get better”.