You are here:

Samen staan we sterker

De opkomst van het corona virus heeft geleid tot een crisis. De zorgen over gezondheid groeit, de eenzaamheid onder ouderen stijgt en bedrijven hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Deze moeilijke tijd vraagt om initiatieven, creativiteit en wilskracht om de situatie voor verschillende groepen te verbeteren. Ook de organisatie van de Big Improvement Day wil haar steentje bijdragen en brengt verschillende partijen bijeen om vernieuwende ideeën te realiseren.  

Tijdens de afgelopen dertien edities van de Big Improvement Day is er een groot netwerk gecreëerd van diverse organisaties, bedrijven, overheden en Nederlandse vernieuwers. BID zet nu zijn netwerk in om partijen te verbinden die elkaar verder kunnen helpen. Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven rondom het coronavirus worden gerealiseerd, die anders niet tot stand waren gekomen. Dit alles staat in lijn met de BID-gedachte: mensen verbinden, elkaar inspireren en samen resultaten waarmaken. 

Volgens Ralph van Hessen, oprichter van de Big Improvement Day, hebben we in deze moeilijke tijd elkaar harder nodig dan ooit. ‘We moeten aandacht hebben voor elkaar en voor elkaars problemen. Alleen samen kunnen we impact maken, geschikte oplossingen bedenken en alternatieven realiseren,' aldus van Hessen. Het team van de Big Improvement Day heeft al diverse bedrijven en organisaties aan elkaar verbonden. Zo heeft onlangs een digital agency gebruik gemaakt van de service. Zij werden gekoppeld aan de juiste contacten binnen de Nederlandse overheid en om vervolgens betrokken te zijn bij het ontwikkelproces van de corona app.  

Tijdens de coronacrisis, maar ook daarna, zullen we nog veel meer partijen met elkaar in contact brengen. Mocht je als (voormalig) BID-partner een leuk initiatief hebben, maar mis je connecties? Neem dan contact op met Ralph van Hessen en kunnen wij helpen om het vernieuwende idee te realiseren.  Via de social media-kanalen zijn alle ontwikkelingen rondom de initiatieven te volgen. Zo houden we jullie op de hoogte van de vooruitgangen en nieuwe samenwerkingen. Blijf up-to-date en volg ons op Twitter en Facebook! 

Twitter: @BID_NL
Facebook: @bigimprovementday