You are here:

Hans Schutte; Maatschappelijk ondernemer met hart voor zijn vak.

Als een van de aanjagers in de BID Onderwijsgroep is Hans Schutte elk jaar opnieuw te vinden op de BID. Schutte is bestuursvoorzitter van het ROC Mondriaan en tot voor kort was hij directeur-generaal van DUO en directeur-generaal van het Ministerie van OC&W. Vrijwel zijn hele carrière is Schutte werkzaam geweest in het onderwijs waardoor hij een breed netwerk heeft opgebouwd en kennis bezit van de ontwikkelingen binnen de sector. Wij spraken hem over zijn bezigheden als bestuursvoorzitter van het ROC Mondriaan, het effect van de komst van het coronavirus op het onderwijs, wat de BID voor hem betekent en wat hij dit jaar van plan is te behandelen bij de BID.

Kunt u uzelf omschrijven in één zin?

“Ik denk dat ik mezelf het beste kan typeren als een maatschappelijk ondernemer, voortdurend bezig op het snijvlak tussen onderwijs en de arbeidsmarkt om te kijken of we daar de lijnen goed aan elkaar kunnen knopen. Sinds de corona uitbraak zijn we bij Mondriaan bezig hoe we alle studenten, die nu achterstanden oplopen of die geen stageplekken kunnen regelen, toch kunnen helpen. We merken dat men in de onderwijssector heel flexibel en ondernemend wordt, om er zo voor te zorgen dat al die studenten zonder al te veel achterstand door kunnen. Dat is mooi om te zien en om deel van uit te kunnen maken.”

Wat houdt u op dit moment bezig?

“We zijn druk met het doorzetten van het onderwijs tijdens de corona-crisis. Bij ons kunnen studenten minimaal een dag per week naar school en al het praktijkonderwijs vindt daar ook plaats. We bieden studenten ook zomerscholen en allerlei andere initiatieven aan om opgebouwde achterstanden weg te werken. Het doel daarvan? Studenten de kans geven om door te stromen naar het HBO. Indien studenten de keuze hebben gemaakt om hun intrede te doen op de arbeidsmarkt, proberen we dat proces te versnellen door diploma-uitreikingen aankomende zomer te laten plaatsvinden. Bij degene waar dat niet lukt, willen we flexibel zijn en ze in het najaar een diploma uitreiken.”

Zijn er ook kansen die corona met zich meebrengt?

“Online activiteiten zijn in een stroomversnelling gekomen. Bij het Ministerie van Onderwijs lag een masterplan op de plank, om alle docenten van Nederland digitaal vaardig te maken. Uiteindelijk is dat allemaal niet nodig geweest, want die switch is afgelopen jaar gemaakt. Dat scheelt weer miljoenen euro’s en dat zie ik als een positieve ontwikkeling. Afgelopen jaar zijn de online lesprogramma’s geoptimaliseerd en aantrekkelijk gemaakt voor de student. Werknemers uit andere sectoren met kennis van digitalisering zijn bij ons in dienst gekomen om dit te bewerkstelligen. De online lesprogramma’s worden steeds beter en die stijgende lijn moeten we in de toekomst vasthouden.”

Wat voor onderwerpen spelen nu binnen het onderwijs?

“Een belangrijk onderwerp blijft toch die relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ik ben heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt aankomend jaar. In Nederland is nog steeds een lage werkloosheid, maar wanneer alle detailhandel en horeca weer open mogen, hoe gaat het speelveld er dan uitzien? De kans bestaat dat we straks weer een krappe arbeidsmarkt krijgen, dat we geen idee hebben waar we de mensen vandaan moeten halen. Als je naar de toekomstige arbeidsmarkt kijkt dan is 60 procent van de vraag gericht op vakmensen. Dat is meer dan ooit, dat was 10 jaar geleden anders. Dat komt natuurlijk door de toename van logistiek, de energietransitie en de enorme dienstensector en de zorg waar het nog echt draait op vakmensen. Als wij kijken naar de hoeveelheid studenten per opleiding en de vraag in de arbeidsmarkt, dan zien we bij sommige vakken een enorm tekort. Dat gaan we als maatschappij echt wel merken helaas. Ook is er nog steeds een tekort aan docenten, dit moet opgelost worden.”

Wat betekent de BID voor u?

“Het is altijd weer een dag waar je met een positieve vibe kan kijken naar de toekomst, vol inspiratie. Dit jaar is extra bijzonder, omdat we hopelijk fysiek weer bij elkaar kunnen komen en dat moet natuurlijk feestelijk worden gevierd. Voor mij zijn dit jaar de thema’s onderwijs en arbeidsmarkt, stageplaatsen en kansen voor jongeren belangrijke thema’s. Jongeren zouden hun passie moeten kunnen volgen en de overheid en het onderwijs moeten dat mogelijk zien te maken.”

Wat zijn concrete resultaten van de BID vorig jaar?

“Vorig jaar deed ik mee met de BID vanuit de rijksoverheid en hebben we hele grote plannen voor de ICT gerealiseerd en uitgevoerd. Er moest gedigitaliseerd worden en daar moest vaart achter. Via het netwerk van de BID is dat thema geagendeerd en nu hebben we een hele mooie samenwerking met bijna alle hogescholen en universiteiten.”

Wat hoopt u dit jaar te bewerkstelligen?

“Dat we een impuls kunnen geven aan het aantal stageplaatsen, dat we met elkaar optrekken als het gaat om die relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en dat we meer kansen geven aan jonge mensen. Dat zou ik heel erg mooi vinden.”

Wat betekent positiviteit voor u?

“Elke dag zou je positief moeten zijn, ga in de ochtend na welke kansen je die dag gaat verzilveren en welke kansen je gaat pakken. Zie niet alleen beren op de weg, maar denk in mogelijkheden en: creëer!”