You are here:

Arko van Brakel; Alle technologieën zijn er al, nu de vakmensen nog.

Een expert in ondernemerschap, spreker, trainer, bestsellerauteur, inspirator, impact-strateeg. Dit is waar Arko van Brakel bekend om staat. Als directeur van de Cleantech Regio verbindt hij gemeentes, publieke instellingen en lokale ondernemers om samen maatschappelijke problemen op te lossen. Wij spraken Arko over zijn werkzaamheden, zijn kijk op innovaties en nieuwe technologie, en waarom hij sinds jaar en dag betrokken is bij de BID.

Hoe zou u uzelf omschrijven in 1 zin?

Ik ben een inspirator. Bij alles wat ik doe neem ik ‘inspiratie’ als uitgangspunt. Wanneer ik een training geef, een column of boek schrijf, of wanneer ik zoals nu een hele regio aan het verduurzamen ben; ik probeer te inspireren.

Wat is de Cleantech Regio en wat is jouw rol?

Ik ben directeur bij strategische board van de stedendriehoek, het gebied rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Om aan te geven dat we vooral in schone innovaties geloven, werken we onder de merknaam Cleantech Regio.  . Deze organisatie bestaat ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden uit 8 gemeentes waarvan dus Apeldoorn, Deventer en Zutphen het middelpunt vormen. Met partijen die vanuit deze gemeentes en steden betrokken zijn – zoals de hogeschool Saxion en lokale bedrijven – proberen we de samenleving te verbeteren.  

Het onderscheidende karakter van onze organisatie komt tot uiting in wát we doen en hóe we de zaken aanpakken. Strategische handelen vanuit verbinding, kennis en betekenisvolle toegevoegde waarde. Daarbij staan de ontwikkeling van circulariteit en energietransitie, met het inzetten van ieder(s) talent, centraal.

Vraagstukken die ter sprake komen zijn; Hoe bevorder je de welvaart en welzijn? Hoe zorg je dat iedereen prettig kan wonen en werken? Antwoorden op deze vragen worden gegeven door de betrokken partijen die samenkomen, die overigens zelf ook een steentje bij dragen aan de oplossing. Het voelt fijn om zo aan maatschappelijke thema’s te bouwen.

Veel technologieën zijn er namelijk al, en veel van de mensen die deze bedacht hebben wonen en werken gewoon in onze regio. Een uitvinder hoeft niet per definitie altijd een ondernemer te zijn, daarom zoeken wij naar mogelijkheden in de regio om mensen en  techniek met elkaar te verbinden.

Hoe pakken jullie vraagstukken aan?

Wij kloppen aan met een belangrijk vraagstuk bij bedrijven en onderwijsinstellingen om na te gaan of wij door samenwerking tot een oplossing kunnen komen. Dit in plaats van een oplossing aanbieden en het laten uitvoeren, zoals voorheen het geval was. Deze nieuwe manier van werken is veel effectiever en het betrekt stakeholders vanuit de maatschappij.

We leggen de verbindingen en sturen erop aan dat mensen aanhaken; verenigingen, gemeentes, onderwijsinstellingen en bedrijven zijn allemaal betrokken bij Cleantech. De samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal om de ‘wicked problems’ – problemen die je niet kan oplossen met een enkele expertise of partij – die wij tegenkomen te behandelen.

Zijn er genoeg mensen werkzaam in de techniek?

De technologie voor verduurzaming bestaat al, alleen zijn er nog niet genoeg vakmensen die er kundig mee om kunnen gaan. In de energiesector zijn momenteel te weinig vakmensen om het energietransitie probleem op te lossen. Het opleiden van voldoende mensen om met de innovatieve technologie om te kunnen gaan is een groot probleem binnen Nederland, dus ook in de regio.

Daarnaast verloopt de communicatie tussen scholen, bedrijven en gemeentes minder goed, door de komst van het coronavirus en het daarmee gepaard gaande thuiswerken, wat ten koste gaat van stage- en praktijkplekken.

We hebben uiteraard enkele oplossingen in kaart gebracht; het vakmanschap en de opleiding kan aantrekkelijker gemaakt worden. Het is nu voor veel mensen geen logisch optie. Ik ben persoonlijk van mening dat ook de cito toets aangepast zou moeten worden zodat de technische vakken prominenter naar voren kunnen komen in het schooladvies.

Als duwtje in de rug hebben heeft de Cleantech Regio een award in het leven geroepen voor scholieren en studenten die een innovatief idee bedenken ter stimulatie van de duurzame economie: de Cleantech Battle. Daardoor komen jonge mensen in contact met bedrijven die potentieel interesse hebben in de bedachte innovatie. Jonge ondernemers in verbinding brengen is wat ik op dit moment veel doe en dat vind ik grandioos.

Waarom zijn jullie bij de BID aangesloten?

Door de aard van onze organisatie, waarin overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken, kan de Cleantech Regio bijna gezien worden als een regionale BID. We leggen dezelfde koppeling en streven hetzelfde doel na: Nederland verbeteren. Door samen te werken met de BID geven we onze ondernemers de kans om een plek op een nationaal podium te pakken. Het grote netwerk zorgt daarnaast voor een kruisbestuiving met onze regionale ondernemers. Hoe ik de toekomst zie? In 2022 is de kans groot dat we een nog grotere rol gaan spelen bij de BID. De Cleantech Regio zal laten zien dat innovatie ook gewoon uit Wapenveld, Lochem of Apeldoorn kan komen en niet alleen uit steden die hier bekend om staan zoals Delft.

BID Redactie

BID Redactie

Dit artikel is zorgvuldig samengesteld door onze redactie.