You are here:

Een samenvatting van het BID educatie diner.

Samengevat door Ralph van Hessen middels een gedicht:

Met constantijn
Was het heel fijn
Hij is een stimulator
En facilitator
Voorwaar
De leraar
Extra cadeautjes zijn niet digitaal
Dat was het verhaal
Het begint heel wijs
Bij het onderwijs
Ook zelfs avg
En bid
Bidbroedplaats
Vond plaats
Dus onverdroten
Bidgenoten
Kijk naar connectie
En affectie
Leraar moet podium krijgen
Ervaringen aan elkaar rijgen
Iedereen heeft een inspirator
In het levensdecor
Wat is de invulling
En de levensvervulling
Leraren echt in vorm
Maar geef ze echt een platform
Je hebt 200 ambassadeurs
Die geven kleur
Maak een community
Met veel fantasie
Een leraar legt het accent
En is ook nog minister president
Dus nu opschalen
En zo de toekomst bepalen
Dus creëer het
En faliciteer het
Dus heel secuur
Kijk naar verbetercultuur
Dat moeten we belonen
Maar er moet echt een fundament komen
Dus een sterke organisatie
Intrinsieke motivatie
En daardoor welvaartscreatie
Kijk ook naar relevantie
En daarna echte expansie
Dus schoolgebouw van de toekomst
Dat is echt op komst
Dus snel accelereren
En elkaar inspireren
Kijk dus echt incluis
Naar schoolgebouw als clubhuis
Kijk zonder te hinderen
Naar de dromen van kinderen
30% verbetering
Dat ter lering
Groot denken
Aandacht schenken
Meer ontmoeten
Elkaar echt begroeten
Meet your food and mind
One of a kind
Levenslessen
Dus andere onderwijsprocessen
Inspiratie
Dus meer acceptatie
Een school is ongepast
Dus geen zendmast
Bv geluksglijbaan en beroepen
Neem alles onder de loep en
Probeer dat te operationaliseren
En te faciliteren
Masterclass en Tedx
Dat is niet niks
Dus leraar empathisch
En niet te dogmatisch
Neem leraar mee
Bv bid
In digitaliseren
En extra aandacht te creëeren
Kijk ook heel secuur
Naar de personelijksheidsstructuur
Groeikracht
Geef extra aandacht
En kijk dan ook serieus
Echt Europees
Maar het werk is toch ambachtelijk
En soms te ambtelijk
Dat zit dan zo
Op systeemnivo
You tube leraar
Die staat altijd klaar
Kijk naar internationale instructie
Dat is geen obstructie
En krijgt extra constructie
Geef docent het is een feit
Nu echt ontwikkelings tijd
Wat is dan nodig
Wat is overbodig
Stel dus heel graag
De hulpvraag
Hoe continueer je het
Wie is dan aan zet
Hoe zie je ideale les voor je
Hoe scoor je
Bv gameification
Doe dat alom
Zorgplicht onverholen
Naar de scholen
Wat is het unicum
Wat is basis curriculum
Wie is extravert
Wie is introvert
School als veilige haven
Dat is echt de opgave
Dus peer to peer
Zorgt voor vertier
Wat is dan de oorzaak
Is bid de bron van de doorbraak
Het glas is nu halfvol
Denk zo overall
Bv lerarentekort
Waar het aan schort
Wat doe jij eraan
Sta jij dan vooraan
Teveel bureaucratie
En daardoor minder fantasie
Hoe organiseer je dat welgeteld
Dat nu met het veld
Met 10 topbestuurders
Verander je dan de structuren
Ga experimenteren
En coördineren
En faciliteren
En cocreëren
Geen aantijging
Maar een aanwijzing
Voor toekomstige stelselwijziging
We hebben 3,5 miljard
Dat is heel apart
We kunnen de dingen met veel gemakken
Nu echt aanpakken
Bv denhaag zuid west
Dan op zijn best
Kijk dan heel getrouw
Naar een nieuw gebouw
Deze groep is een klankbord
Dan krijg je echt een akkoord
Kijk naar de hofnar
Gebruik die als radar
Fondsenwerving met Jaap
Is dan in de maak
Jort verhagen
Kan ook behagen
Dus ook brengt het vmbo
Je op nivo
Bv lerarentekort
Waar het aan schort
Dus nu een actie
En tractie
En daardoor reactie
Dus unlock
Leraar ad hoc
Inval Uber
Breng dat ver
We hebben allen veel zin
Ook met de hulp van Linked in
Dat elke slagboom op je weg
Bij voorspoed of bij pech
Al is hij lang,al is hij kort
Een polsstok in je handen wordt
En concurrentie zit zoals je gelooft
Vaak in je hoofd
Maar samenwerking zit heel apart
Toch altijd immer in ons hart