You are here:

Van wetenschap naar praktijk en daardoor ‘alle klassen gelukkig’.

Waar er inmiddels steeds meer in oplossingen wordt gedacht om het Nederlandse onderwijs te verbeteren en het niet meer enkel blijft steken bij onderzoek naar het probleem, is dit voor Suzanne Jacobs niets nieuws. Al veertien jaar vertaalt zij met ZIEN in de klas wetenschappelijke, theoretische kennis door naar concreet advies om onderwijsresultaten te verbeteren. In dit artikel vertellen we je hoe deze BID-partner zorgt voor gelukkige Nederlandse klassen.

Naast de leerkracht voor verandering.

De naam ZIEN in de klas belicht direct waar het om draait. Alleen door on the spot naar een situatie te kijken en deze te analyseren kan in kaart worden gebracht waar en wat er verbeterd kan worden. De orthopedagogen van het bedrijf staan dan ook naast de leerkracht, daadwerkelijk ‘in de klas’ dus. Zij nemen wetenschappelijke kennis en de theoretisch onderbouwde ZIEN in de klas methodes mee en kijken samen met de leerkracht én de leerlingen naar hoe zij op hun best kunnen zijn, leren en onderwijzen en het geluk verhoogd kan worden. De motivatie moet immers uit hunzelf komen om het te laten slagen. Dat deze aanpak werkt blijkt uit de groei. Waar Suzanne in haar eentje op één school begon wordt inmiddels vast gewerkt met ruim 400 scholen en is onlangs de 100ste orthopedagoog in dienst gekomen. Naar schatting zijn sinds de start meer dan een miljoen leerlingen en 56.000 leraren er gelukkiger op geworden.

Het belangrijkste wat nu op de planning staat voor ZIEN in de klas? Lezen en spelling, dat kan beter. Internationaal bungelt ons land op leesmotivatie en -prestaties namelijk onderaan de ranglijst. Ook hiervoor heeft het bedrijf een eigen methode ontwikkeld, specifiek gericht op de begeleiding van kinderen met dyslexie, en wordt er zelfs een game ontwikkeld om de vaardigheden spelenderwijs te verbeteren.

Een passend salaris voor goed onderwijs.

Dat de praktijk en daarmee de leraren de sleutel zijn voor het onderwijs, is duidelijk. Maar die leraren, daar heerst voornamelijk door de salarissen een groot tekort aan in Nederland. Personen die werken in het onderwijs hebben veel liefde voor het vak, en werken hard om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling en te voorzien in hun behoeftes. Een structureel goed salaris zou daarbij niet alleen passend zijn, ook zou dit het vakgebied aantrekkelijker maken en dus bijdragen aan de oplossing voor het tekort, volgens Suzanne. Het is belangrijk om altijd te blijven investeren in goed onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen. En dat begint op de basisschool.

Landelijke missie.

Waar ZIEN in de klas de missie heeft om met concrete acties een steentje bij te dragen aan de verbetering van Nederland en de Big Improvement Day hetzelfde doel nastreeft, was het niet meer dan logisch om de handen ineen te slaan. Sinds begin dit jaar is het bedrijf dan ook aangesloten bij de BID en onderdeel van de Werkgroep Educatie, waarin samen met belangrijke stakeholders uit het onderwijs wordt gekeken naar hoe dit vakgebied kan verbeteren. Op korte termijn hoopt Suzanne met dit netwerk specifiek in te zoomen op het gebied waar ZIEN in de klas actief is – het basisonderwijs – en samen stappen te maken in het voltooien van haar landelijke missie.