You are here:

De toenemende maatschappelijke waarde van het Kadaster.

Frank Tierolff
Om de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van vastgoed en ruimte in goede banen te leiden is betrouwbare data de sleutel. Duidelijke, accurate en actuele gegevens zijn nodig om de situatie in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen immers gegronde en de juiste beslissingen voor de toekomst worden genomen. Hierin speelt het Kadaster bij uitstek een belangrijke rol. Met de ambitie om een grotere maatschappelijke betekenis te hebben, werd enkele jaren geleden de doorontwikkeling van het Kadaster naar een datagerichte organisatie ingezet. Samen met zijn voorganger Dorine Burmanje en huidig bestuurslid Marjolein Jansen, bracht Frank Tierolff de koers in kaart en sinds twee jaar staat hij aan het roer van het zelfstandig bestuursorgaan. Wij van de Big Improvement Day spraken hem over zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het bereiken van dit doel.
Een integraal beeld voor toekomstige ontwikkeling

Van zo’n 17 miljoen mensen op 34.000 hectaren, naar 20 miljoen mensen op diezelfde oppervlakte in 2060. Hiermee staat Nederland voor een grote uitdaging op het gebied van vastgoed en ruimtelijke ordening. Er zal grond moeten worden vrijgemaakt om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. Bouwlocaties zullen in kaart moeten worden gebracht en bestaande ruimte zal beter moeten worden benut. Klinkt simpel, maar is het niet, geeft Tierolff aan. Want ook landelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatadaptatie zullen in acht moeten worden genomen. Het gaat niet enkel om de oppervlaktes, maar ook om wat er onder en boven de grond gebeurt om bijvoorbeeld vastgoed en energienetwerken te kunnen blijven ontwikkelen die voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De toekomstplannen voor Nederland zullen deze belangen samen moeten brengen wat vraagt om een integraal beeld van de ruimte. Aan het Kadaster de taak om de daar bij behorende dataketens – het proces waarbij gegevens worden verzameld, gevalideerd, beheerd en waarvan inzichtelijke producten en diensten worden gemaakt – te beheren, optimaliseren en mede op basis van de kennis daarmee een totaalbeeld te bieden. Hier komen de private en publieke sector ook vaak samen. Want samen zorgen ze ervoor dat de overheid en vastgoedsector zekerheid heeft over de situatie in beschikbare ruimte en de juiste beleidskeuzes kan maken over de invulling. 

Vergroten van de publieke dienstverlening

Een tweede punt van aandacht was het begrijpelijk maken van de informatie en het in staat stellen van de overheid, het bedrijfsleven én de samenleving om de data daadwerkelijk zelf te kunnen gebruiken. Het Kadaster bracht al een platform met open datasets dat afgelopen jaar al meer dan 30 miljard keer is bezocht, maar Tierolff wil een stap verder gaan op het gebied van begrijpelijkheid. Waar professionals kennis zullen hebben van de definities en toepassingsmogelijkheden, zal de gemiddelde Nederlander zich geen raad weten met verschillende definities in de officiële registraties. Als het aan hem ligt zijn  burenruzies over op welke grond een schutting staat binnenkort verleden tijd. Dit is bij duidelijk vindbare en begrijpelijke informatie immers onnodig. De ambitie van het Kadaster is om op termijn zelfs een online ‘geo dataplein’ beschikbaar te stellen waar iedereen vragen kan stellen over de publieke ruimte en met behulp van Artificial Intelligence in begrijpelijke taal het juiste antwoord krijgt.

Kadaster op internationale schaal

Op de agenda staat ook om landrechten meer en meer erkend te krijgen en de toegevoegde waarde van geo informatie wereldwijd te onderstrepen . Om dit voor elkaar te krijgen en een maatschappelijke bijdrage te leveren werkt het Kadaster onder andere samen met de Wereldbank, Europese Unie en Verenigde Naties. Door grond te registreren en landrechten toe te kennen krijgen inwoners, na een door het land vastgesteld proces, officieel bewijs van eigendom en worden zij in staat gesteld het te verkopen, te verpachten of bijvoorbeeld een hypotheek hierop af te sluiten. Dit biedt een fundament voor de economie en welvaart en helpt daarmee een land zich verder te ontwikkelen en voorkomt daarnaast conflicten. Waar wij in Nederland – behalve hier en daar een burenruzie – geen conflicten hebben over eigenaarschap van land en ruimte, is dit met maar liefst 70% ongeregistreerd landoppervlak in de wereld wel anders.

Mee op de innovatiegolf

Het Kadaster volgt de nieuwste technologieën op de voet en kent onder andere een Innovation board en een eigen Emerging Technology Center (ETC). Daar worden nieuwe technieken in kaart gebracht en de toegevoegde waarde bepaald voor de organisatie. Zo wordt er inmiddels al veel gebruik gemaakt van Artificial Intelligence, Deep Learning en 3D technieken om toekomstige modellen in kaart te brengen en wordt er dagelijks hard gewerkt om de waardevolle data optimaal betrouwbaar en veilig te houden. Waar het in de vastgoedmarkt gaat over miljarden euro’s en daardoor een grote pilaar van de economie betreft, vertelt Tierolff dat zekerheid cruciaal is. Die zekerheid biedt het Kadaster; onafhankelijke accurate data waarmee iedereen in staat is de juiste beslissingen te maken.