You are here:

Zorg op de juiste plek.

Jacob Ollie
Ziekenhuizen zullen transformeren tot een centrum voor enkel complexe zorg, voor mildere klachten en gezondheidsproblemen zijn kleinere behandelcentra en huisartsen de aangewezen plek. Talloze onderzoeksrapporten wijzen al sinds 2000 in deze richting. De complexe zorgwereld komt echter moeilijk in beweging. Als het aan Jacob Olie, directeur van Eurofins Clinical Diagnostics Benelux ligt, wordt de transformatie nu ingezet en de zorg in Nederland verbeterd met behulp van efficiënte diagnostiek. Wij van de Big Improvement Day spraken hem hierover.

Eurofins Clinical Diagnostics Benelux staat aan het begin van de transformatie. Voor een herverdeling van de functies van grote naar kleine zorginstellingen, is de juiste doorverwijzing van patiënten cruciaal en daarin is diagnostiek de sleutel. Van bloed- en urinetesten, tot onderzoek van verwijderde moedervlekken en voorspellend DNA-onderzoek. Wanneer medisch behandelaars gezondheidsproblemen van patiënten niet kunnen duiden, geven analyses uit de klinische laboratoria duidelijkheid, waarna een behandelplan kan worden gerealiseerd en uitgevoerd.

De huidige stand van zaken is dat teveel patiënten onnodig worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Een voorbeeld: het landelijke onderzoek naar baarmoederhalskanker. Wanneer een mogelijk kwaadaardige cel is gevonden, worden patiënten doorgestuurd naar een specialist. Maar het gaat in 99.9% van de gevallen om een langzaam ontwikkelende cel, waarbij niet direct specialistische zorg nodig is. Bij klachten als pijn in de borst is het niet anders. Accurate analyses die op de juiste manier worden geïnterpreteerd door artsen kunnen hierbij het verschil maken; meer efficiëntie, minder kosten en minder onnodige angst bij patiënten.

Daarbij komt dat patiënten soms wel tot vier weken op resultaat wachten. Dit kan worden verkort tot maximaal vijf dagen bij uitgebreide tests en tot maximaal drie dagen bij een bloedtest. Dat zag Olie al eerder in Rusland. Daarnaast streeft Olie ernaar om met de laboratoria de doorlooptijd te versnellen: Met labs die 24 uur per dag geopend zijn kunnen onderzoeken ook buiten werktijd worden uitgevoerd. Betere toegankelijkheid leidt tot eerdere opsporing van gezondheidsproblemen. Bij tijdige opsporing kunnen preventieve maatregelen genomen worden, waardoor mensen niet of minder ziek worden. Dus hoe eerder eventuele problemen worden ontdekt, hoe meer de zorgkosten worden beperkt.

In de toekomst is het Olie’s ambitie om nog een stap verder te gaan door Nederlanders de mogelijkheid te geven om individueel keuzes te kunnen maken op het gebied van hun gezondheid. Ziektes als Alzheimer of borstkanker kunnen al op vroege leeftijd worden ontdekt. Wanneer personen een vroege diagnose willen, zou dat mogelijk moeten zijn. Evenals het inzien van de uitslag van de onderzoeken. Willen patiënten resultaten van de dokter horen of ook zelf inzien? De keuzes liggen als het aan Olie ligt in de toekomst bij hen.

Toegankelijke zorg dichtbij de patiënt en op de juiste plek: Olie is hard op weg om deze visie te verwezenlijken door Clinical Diagnostics uit te laten groeien tot een van de grootste landelijke laboratoria. Bestaande labs worden overgenomen en geprofessionaliseerd en volledig nieuwe labs worden opgetuigd, waaronder een lab voor genetisch onderzoek. Daarnaast zullen centra geopend worden waar MRI- en CT-scans gemaakt kunnen worden. Dit ontlast de ziekenhuizen. Bovendien wordt nauw samengewerkt met artsen die direct verbonden zijn aan Clinical Diagnostics.  Zien dat de zorg in Nederland beetje bij beetje verbetert, daar doet Olie het voor.