You are here:

Viresh Jagesser – Betrouwbare software voor een veilige leefomgeving.

Viresh Jagesser - BID

Ondermijnende criminaliteit, radicalisering, omgang met de jeugd en bijvoorbeeld verwarde personen. Aan gemeentes de taak om maatschappelijke problemen tegen te gaan en een veilige leefomgeving te creëren voor hun inwoners. Viresh Jagesser startte in 2016 zijn missie om met Pantyr (voorheen Meld een Vermoeden) Nederlandse gemeentes hierin te ondersteunen. Samen met zijn team ontwikkelt hij de juiste software om processen en samenwerking voor hen te vergemakkelijken en efficiënter in te richten en daarbij direct een oplossing te bieden voor de beperkte capaciteit.  

 

Dit begon vijf jaar geleden met de ontwikkeling van Meld een Vermoeden. Een meldpunt dat speciaal werd ontwikkeld voor gemeentes om signalen van ondermijning te verzamelen, te analyseren en de beschikbare informatie zo effectief mogelijk te gebruiken. Waar het platform werd ontwikkeld door digitaal transformatie bedrijf Milvum, wat mede door Jagesser werd opgericht in 2012, groeide uit tot een succes en eigen entiteit als zusterbedrijf. Zo wist het bedrijf samenwerkingen op te zetten met o.a. gemeentes Lansingerland, Amstelveen, Hilversum en Diemen en werd vorig jaar april zes ton geïnvesteerd door Innovation Quarter voor verdere opschaling en groei. Volgens Jagesser een unicum voor een bedrijf dat zich richt op de overheidsmarkt, waarin financiering ophalen op z’n zachts gezegd niet gemakkelijk is. Wanneer we het hebben over de hoogtepunten van het bedrijf, staat dit dan ook met stip op één.

Van tegenslag naar kans 

Net als ieder bedrijf had Meld een Vermoeden echter ook te maken met tegenslagen. In oktober vorig jaar verscheen er een artikel in het Financieel Dagblad over het gebrek aan handhaving van privacyreglementen bij de gemeenten, in combinatie met het gebruik van het Meld een Vermoeden meldpunt. Een artikel waarin het proces, nadat er door een burger een melding wordt gemaakt over een verdacht persoon, helaas onjuist en onduidelijk werd neergezet. Een racistische melding kán immers worden gemaakt via de software, maar hoe de gemeenten hier vervolgens mee omgaat en de keuze maken om de melding wel of niet te behandelen, bleef onbelicht. Toch leidde dit nieuws in de risicomijdende markt, die al op scherp stond door onder andere de toeslagen affaire, waarin het bedrijf actief is, logischerwijs tot veel vragen over de omgang met privacy bij het gebruik van de software. Jagesser en zijn team besloten kritisch naar de oplossing te kijken en het nieuws om te zetten in een kans. Samen ontwikkelden zij de gloednieuwe softwareoplossing Atlas. Een oplossing die in combinatie met Meld een Vermoeden kan worden ingezet, waarbij de gemeente wordt ondersteunt haar eigen privacy protocol te volgen. Zo is het voor iedere medewerker duidelijk hoe van een melding een dossier wordt gecreëerd en welke protocollen van toepassing zijn, in welke situatie. Pas wanneer er op rechtvaardige wijze aanleiding is om een onderzoek te starten wordt dit in werking gezet, geheel conform de privacywetgeving.

Van Meld een Vermoeden naar Pantyr 

Zo transformeerde het bedrijf naar een aanbieder van een breder pakket aan software. De naam Meld een Vermoeden dekte te lading niet meer. Dit maakte dat het bedrijf afgelopen februari door ging als Pantyr. Een naam die niet zomaar gekozen is. Pan betekent in het Grieks namelijk een groep mensen en Tyr staat voor de Noordse god van gerechtigheid. Met de missie om gemeentes te ondersteunen in het creëren en behouden van een veilige leefomgeving, een spot on beschrijving.

Sinds de ontwikkeling van Atlas hebben er de afgelopen maanden vijf nieuwe gemeentes bij Pantyr aangeklopt om gebruik te maken van de gecombineerde softwareoplossing. En als het aan Jagesser ligt stopt het hier niet. Het doel is om dit binnen 4 jaar te laten stijgen naar 95 en om gemeente voor gemeente te zorgen voor een veiliger Nederland.