You are here:

Mandy Stevens (Unique) – Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor omgekeerde verhoudingen tussen werkgever en -nemer.

Mandy Stevens - Unique

De uitzendbranche staat bekend als ouderwets en heeft een ietwat stoffig imago. Dat geldt niet voor Unique. De naam zegt het al. Dit uitzendbureau pakt het met een unieke aanpak anders aan. Zo combineert zij een persoonlijke touch met innovatie. Unique creëert hiermee al 50 jaar de beste matches tussen bedrijven en kandidaten. Wij spraken met Mandy Stevens, algemeen directeur van Unique sinds afgelopen januari. Met een achtergrond in IT, Telecom, data en commercie, dé aangewezen persoon om het bedrijf nog verder te laten groeien.

Dat Stevens in haar nieuwe baan voor uitdagingen kwam te staan is een understatement. Enerzijds heerst er enorme schaarste aan goede arbeidskrachten, anderzijds hebben we in Nederland nog steeds te maken met een percentage aan werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft de rol van uitzendbureaus doen veranderen. De tijd dat het bedrijfsleven achterover kon leunen en de juiste persoon vanzelf bij hen aanklopte, is voorbij. De verhoudingen zijn inmiddels omgedraaid, vertelt Stevens: potentiële werknemers solliciteren niet langer bij het bedrijf, maar het bedrijf bij de potentiële werknemer.

De cultural fit is allesbepalend 

Een goede match tussen bedrijf en kandidaat gaat niet langer om enkel de juiste opleiding en werkervaring. De zogeheten ‘cultural fit’ wordt alsmaar belangrijker, waarbij de werksfeer de allesbepalende factor is, geeft Stevens aan. Werknemers moeten zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn binnen het bedrijf. Resterende aspecten zoals kennis, ervaring en opleiding kunnen worden aangevuld. Het creëren van die cruciale cultural fit is precies de kracht van uitzendbureau Unique. Automatisering geeft hierbij een voorzet, waarbij de persoonlijke touch van de medewerkers de doorslag geeft. Het uitzendbureau heeft diverse candidate journeys ontwikkeld die hard skills zoals vaardigheden, opleidingen en de ervaring van potentiële kandidaten in kaart brengen. Waarna middels persoonlijk contact de karakteristieken, ontwikkelingsdoelen en persoonlijke sterktes worden bepaald en eventueel een van de – door het uitzendbureau ontwikkelde – leerlijnen wordt ingezet om matches tussen bedrijven en kandidaten te versterken. De medewerkers van Unique maken zo het verschil voor hun klanten en kandidaten en zetten hun tomeloze energie in om voor alle werkzoekenden een passende baan en voor ieder bedrijf een passende werknemer te vinden. Want er is een plekje voor iedereen, daar gelooft Unique in. Hierbij wordt ingespeeld op de met 180 graden gedraaide uitzendmarkt. Waar voorheen de juiste personen voor een open vacature werd gezocht, zoekt het team van Unique vanuit de kandidatenpool naar vacatures die matchen. En dat de matches die worden gecreëerd van waarde zijn, blijkt uit het feit dat het overgrote deel van de flexwerkers weer terugkeert bij Unique voor een nieuwe uitdaging, of veelal worden overgenomen door het bedrijf waarnaar zij zijn uitgezonden.

Een onvoorspelbare markt 

De toegenomen focus op de cultural fit is niet de enige ontwikkeling waar Unique als uitzendbureau mee te maken heeft. Wanneer we het hebben over de uitdagingen op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren, staat de komst van het coronavirus op een. Waar de maatregelen om het virus te bestrijden zijn afgenomen, zou je verwachten dat ditzelfde geldt voor de werkdruk van de medewerkers van het uitzendbureau. Met een afname in test en vaccinatie capaciteit ziet Unique het als haar verantwoordelijkheid om het overgrote deel van haar flexwerkers duurzaam door te plaatsen. Tegelijkertijd verwacht de GGD een waakvlam constructie van flexibele krachten, voor wanneer ons land opnieuw te maken krijgt met een golf van het virus. “Om het hoofd te kunnen bieden aan de continu veranderende markt, speelt positiviteit de belangrijkste rol,” vertelt Stevens. “Er is altijd wel iets van tegenslag te vinden in wat je ook doet. Houd je een open mindset, waarbij de focus ligt op de mogelijkheden en veerkracht, dan vind je altijd een oplossing”.

De komende periode staat voor Unique in het teken van opschaling. Zo worden het aantal fysieke vestigingen van het bedrijf dit jaar met dertien stuks uitgebreid, waarbij er inmiddels al acht geopend zijn. Daarnaast is het vergroten van het aanbod in leerlijnen een belangrijke pijler. Unique trekt hierbij de kar om verschillende branches te blijven voorzien van het juiste personeel, waarbij ook oog is voor de toekomst. Zo staat er een leerlijn gericht op duurzame, groene banen op de planning, waarmee wordt ingespeeld op de toekomstige vraag naar arbeidskrachten.

Met kinderen en een topfunctie is Stevens het bewijs dat met een positieve instelling en een baan waar je gelukkig van wordt, het moederschap hiermee goed te combineren is. Vrouwen hoeven hierin geen keuze te maken. “Als je doet wat je leuk vindt en een geweldig team om je heen hebt en een fijne thuissituatie, dan is het absoluut mogelijk”, geeft ze aan.