You are here:

Edutrainers als enabler van de digitale samenleving

Edutrainers - BID

Digitale kennis en vaardigheden zijn cruciaal voor kinderen om in de huidige maatschappij te bewegen, en die van de toekomst. Waar het verbeteren van de digitale geletterdheid voor leerlingen hier een grote rol in speelt, zal ook de rest van het onderwijs mee moeten in de verandering. Onderwijsinstellingen – en met name de leraren – zijn namelijk diegenen die de benodigde competenties aanleren aan de kinderen. Daar zit de crux; de sector en haar medewerkers willen wel en zien het belang, maar de hoe-vraag voert nog altijd de boventoon. Daar brengt Edutrainers verschil in. Wij spraken CEO Laura Walter-Goudsmit, over het bedrijf als enabler om de kracht binnen het onderwijs nog sterker te maken door de inzet van technologie.

Wanneer we Walter-Goudsmit vragen om zichzelf voor te stellen geeft ze het antwoord; Laura, 36 jaar oud, moeder, echtgenote en ondernemer. Ook wordt bewust daar het woord ‘vrouw’ aan toegevoegd. Waar we zouden verwachten dat het inmiddels anders zou zijn, behoort zij als vrouwelijke CEO van EdTech-bedrijf (onderwijs en technologie) Edutrainers nog steeds tot slechts 2% van de beroepsbevolking. Wanneer je daar ook nog moeder van jonge kinderen aan toevoegt heb je bijna een unicum te pakken. Een carrière opbouwen in de tech-branche was toen zij opgroeide dan ook niet de voor de hand liggende keuze. Technologie was net in opkomst en van oudsher is dit een richting waar mannen voor kozen, denk maar aan de Steve Jobs van de wereld. De eerste vrouwelijke rolmodellen zoals Grace Hopper, Virginia Rometty en Meg Whitman maakte dat Walter-Goudsmit zag dat het wel kon, het anders kon.

Met een combinatie van tech en onderwijs heeft Walter-Goudsmit een gouden combinatie te pakken, haar beide passies komen hierin samen. Al tijdens haar jeugd – toen haar opa de eerste computer meebracht – ontstond haar affiniteit met technologie en het ontdekken van de mogelijkheden en met name; oplossingen die de inzet met zich mee kan brengen. Het uitoefenen van een maatschappelijk beroep speelde daarnaast altijd in haar hoofd en voor een lange tijd dacht ze zelfs dat zij zelf voor de klas zou komen te staan. Ze koos er in 2005 voor om Business en Trade te studeren, om een solide basis te leggen voor welke richting ze later ook zou nemen en daarbij zat ondernemerschap altijd al in haar bloed. Na haar opleiding kwam ze in de verzekeringswereld terecht, waarna ze in 2010 de overstap maakte naar de tech-wereld bij Dell. Hier kreeg ze een functie aangeboden als accountmanager voor onderwijs en technologie. ‘Jackpot’, dacht Walter-Goudsmit. De baan was haar op het lijf geschreven.

Slimmer en beter werken en lesgeven, zonder de werkdruk te verhogen. 

Begin 2020, na een mooi opbouwende carrière in technologie en onderwijs, verkreeg Walter-Goudsmit haar huidige positie als CEO van Edutrainers,. Dit EdTech bedrijf helpt onderwijsinstellingen – van primair tot middelbaar beroepsonderwijs – om te professionaliseren door technologie te integreren als vast onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk. Ieder personeelslid, van directie en leraar tot ondersteunend personeel, moet beschikken over de juiste digitale vaardigheden en kennis moeten hebben van de bijbehorende mogelijkheden. Hierdoor wordt slimmer en beter gewerkt, zonder de werkdruk te verhogen. Edutrainers start het proces door het voeren van gesprekken met verschillende interne sleutelfiguren van de organisaties, om de situatie in kaart te brengen; de onderwijs doelen uit de strategische beleidsplannen door te vertalen naar digitalisering en mogelijke knelpunten en gevaren die de realisatie in de weg zichtbaar te maken. Welke digitale competenties zijn er bij de werknemers nodig om deze doelen te verwezenlijken? En hoe breng je continuïteit in het lesgeven door technologie te integreren in de dagelijkse lespraktijk?

Iedere medewerker krijgt op eigen niveau de juiste handvatten aangereikt om digitaal (didactisch) vaardig te worden, met behulp van E-learning, gecombineerd met workshops. Zo leren zij om steeds beter en gemakkelijker technologie te integreren en onderwijs van deze tijd te geven. Edutrainers is hierbij de enabler: zij inspireren en laten zien wat er mogelijk is met technologie, het onderwijspersoneel maakt het zich eigen en onderwijzen op hun beurt de leerlingen in de digitale vaardigheden die nu en later nodig zijn in onze maatschappij.

Samen bouwen aan nog beter onderwijs voor ieder kind 

In tweeëneenhalf jaar wist Walter-Goudsmit, ondanks de teruggelopen inkomsten door de coronacrisis, enorme groei te realiseren. De medewerkers hebben hierin het verschil gemaakt, ondanks de onzekerheden, door met hart en passie voor en aan het onderwijs te blijven werken. “It takes a village”, geeft ze aan. Inmiddels is Edutrainers bekend onder het merendeel van de onderwijssector. Het concept is uniek, alles wordt gedaan door middel van cocreatie, voor en door het onderwijs. Waar het bedrijf begon met E-learning is de dienstverlening inmiddels uitgebreid met consultancy, coaching en praktijkgerichte workshops, stuk voor stuk gebaseerd op de doelen van de desbetreffende school.. Edutrainers helpt zo menig onderwijsinstelling te verbeteren met duurzame en toekomst gerichte digitalisering. De komende jaren hoopt het bedrijf nog meer scholen te helpen in Nederland en verder uit te breiden op internationale schaal, waarbij dit jaar Nederlandse Cariben en België nog aan de beurt zijn. Vervolgens zal het concept in andere talen worden opgezet, waarbij – zoals altijd – wordt samengewerkt met lokale leraren om de diensten volledig passend te maken. Het enige wat dan nog rest is het realiseren van een meer nauwe samenwerking tussen de overheid en de private sector om onderwijsvernieuwing kracht bij te zetten, waarbij het bedrijfsleven de oplossingen biedt en de overheid de juiste kaders en regulering ontwikkelt voor succes.

Het is duidelijk dat Walter-Goudsmit haar rolmodellen van vroeger heeft geëvenaard. ‘The sky is the limit’, geeft ze aan en dat geldt voor iedereen. Ze zet zichzelf nu daarom veel in als rolmodel om te laten zien dat iedereen zijn of haar werkgeluk en droomcarrière kan verwezenlijk en dat stereotyperingen niet in de weg hoeven te staan. “Als je echt wilt, hard werkt, bereid bent om discipline in te zetten, gedreven bent en de juiste hulp inschakelt is het mogelijk. Het is niet eenvoudig en echt top sport, zeker met jonge kinderen, maar het kan!”