You are here:

Je maakt het met Mondriaan – Hans Schutte (ROC Mondriaan)

Hans-Schutte-BID

Met het lezen van de titel van dit artikel, maak je kennis met de nieuwe slogan van BID-sponsor, ROC Mondriaan. Het toont direct waar deze onderwijsinstelling voor gaat; het opleiden van vakmensen – ‘maken’ in de meest letterlijke vorm – en het op de best mogelijke manier voorbereiden van studenten om het te maken in de maatschappij. Dit wordt verwezenlijkt door continu te blijven verbeteren, te innoveren en door van samenwerking met het bedrijfsleven een prioriteit te maken. Wij gingen in gesprek met bestuursvoorzitter Hans Schutte.

ROC Mondriaan telt maar liefst 20 vestigingen, waarin 26 scholen zijn gevestigd die elk een branche vertegenwoordigen en bijbehorende opleidingen aanbieden zoals welzijn, toerisme, hospitality, elektrotechniek en ICT. Jaarlijks worden hier meer dan 25.000 studenten opgeleid om deel te nemen aan de Nederlandse beroepsbevolking of om te kiezen voor een vervolgopleiding op Hbo-niveau. Wanneer wij Schutte spreken is het nieuwe schooljaar 2022/2023 net één dag geleden van start gegaan. Een verademing na de coronacrisis en een grote hack in 2021, vertelt hij. Tijd dus om weer volop in te zetten om zijn missie te realiseren om jaar in, jaar uit meer studenten de eindstreep te laten behalen: goede burgers met een waardevol diploma op zak en een plek op de arbeidsmarkt.

Een nieuw tijdperk in het onderwijs 

Waar dit enkele jaren geleden ondenkbaar was, schieten de salarissen voor vakmensen inmiddels de lucht in. Dit heeft alles te maken met de personeelstekorten, waarbij het in 75% van de gevallen gaat om functies op mbo-niveau. Om nog maar niet te spreken over de noodzaak voor opgeleid personeel om bijvoorbeeld de energietransitie in goede banen te kunnen leiden. De huidige verdeling van 60% studenten die afstuderen op hbo- of universitair niveau en 40% mbo, zal moeten keren en daarmee is een nieuw tijdperk in het onderwijs aangebroken. “Nederland hapert doordat we voorheen te weinig hebben ingezet op het middelbaar beroepsonderwijs. Het wordt alsmaar duidelijker dat we niet kunnen draaien op een grotendeels hbo- en universitair opgeleide beroepsbevolking. We hebben vakmensen nodig. De hogere salarissen zijn een goede start om de trend een extra impuls te geven en mbo’ers letterlijk meer te waarderen”.

Intern verwezenlijken, wat extern nodig is 

Om studenten op de best mogelijke wijze te onderwijzen en voor te bereiden op het werkende leven is verbinding met de externe omgeving, zoals gemeentes en het bedrijfsleven, cruciaal. Dit behelst dan ook een groot gedeelte van Schutte’s functie als bestuursvoorzitter. Niet enkel om voor alle studenten stageplaatsen te realiseren, ook om studenten het toekomstige werkveld te tonen, in te spelen op maatschappelijke trends en om te voldoen aan de wensen van het bedrijfsleven wanneer het gaat om (toekomstig) personeel. Met een continu structureel vormgegeven aanpak is ROC Mondriaan hierin uniek.

Dit uit zich enkel dit schooljaar al in een aantal mooie innovaties. Zo is dit jaar het gerenoveerde gebouw op de Meppelweg in zuidwest Den Haag geopend. Hier zijn alle praktijkberoepen teruggebracht naar acht domeinen die in de praktijk te zien én te ervaren zijn. Denk maar aan een compleet appartement voor de oudere zorg, een restaurant inclusief keuken en een realistische werkplaats voor (toekomstige) automotive studenten. Maar ook op een andere wijze wordt de externe wereld hier naar binnen gehaald. Studenten die meer ondersteuning nodig hebben om af te kunnen studeren, krijgen mentoren en coaches uit het bedrijfsleven toegewezen – waaronder enkelen uit het BID-netwerk.

Daarnaast wordt begin 2023 een onderwijslocatie geopend in het oude Shell gebouw in Rijswijk, waar alles in het teken komt te staan van de energietransitie. Te midden van bedrijven zoals TNO, zal hier het personeel worden opgeleid om van de transitie een succes te maken, zoals metaal- en elektrotechniek en ondersteunende ICT vakmensen. “We zijn er allemaal van op de hoogte dat er verandering moet komen, de energietransitie en bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen staan mooi op papier en er is financiering beschikbaar gemaakt. Echter ontbreekt het aan één ding; personen die de transitie moeten gaan vormgeven. Precies die groep gaan wij in Rijswijk opleiden”. Ten slotte vertelt Schutte over een nieuwbouw traject in Leidschenveen dat een bijdrage zal leveren aan een ander maatschappelijk probleem; het personeelstekort in de zorg. Tijdens de coronacrisis werd zichtbaar dat dit een blijvend vraagstuk zal zijn, wat voor ROC Mondraai het startschot gaf om meer mensen op te leiden voor de zorg en welzijn.. Op verschillende locaties wordt dit vormgegeven, ook met het concept van levenslang ontwikkelen. Niet alleen tot je 25ste maar je hele loopbaan scholing en ontwikkeling.

Stuk voor stuk unieke locaties waar studenten op inspirerende wijze hun toekomstige vakgebied kunnen kiezen, hierin worden opgeleid en Nederland en het bedrijfsleven beter zal worden bediend.