You are here:

Stephan Reesink (A Bigger Circle) – impact maken door verbinding

StephanReesink
Een goede verbinding staat gelijk aan succes, daar is ondernemer Stephan Reesink van overtuigd. Het is geen toeval dat hij met zijn social media marketing bedrijf A Bigger Circle zorgt voor een goede band tussen merk en consument, maar het is ook een belangrijke pijler in de bedrijfscultuur. In 2023 is het tijd voor de volgende fase; verbinding als kernwaarde voor natuurlijke bedrijfsgroei.  

Een ondernemer met een hart

Geboren in een ondernemersgezin, was het voor Reesink nooit de vraag waar en voor wie hij zou gaan werken, maar wat hij zelf zou starten. Met vallen en opstaan is hij op jonge leeftijd begonnen met het lanceren van verschillende ideeën om de wereld te veroveren. Steeds meer verschoof zijn focus richting de psychologie over hoe consumenten de keuze maken voor een bepaald product of merk en ontwikkelde hij een visie om daadwerkelijk waarde toe te voegen, in plaats van de toentertijd populaire ‘massa is kassa’ houding. De komst van web 2.0 en de iPhone brachten de mogelijkheid om dit steeds meer aan de hand van data te doen. Hij lanceerde een dataplatform om consumentengedrag in kaart te brengen en daarmee merken te ondersteunen zo relevant mogelijk met consumenten te communiceren.

Dit platform werd gekoppeld aan het eerste Nederlandse social media platform, Hyves, wat een succesvolle test bleek voor de impact die hiermee gemaakt kon worden. A Bigger Circle was geboren. Toen Hyves in 2010 werd verkocht, richtte Reesink zijn focus op the next big thing: Facebook. Hij pakte de telefoon op en belde Facebook in de Verenigde Staten met de vraag met welk bureau zij in Nederland werkten. Toen uit het antwoord bleek dat een dergelijke samenwerking nog ontbrak, volgde een vliegreis en werd de samenwerking met Facebook beklonken. 

Inmiddels werkt A Bigger Circle voor verschillende klanten uit diverse branches, maar wel allen met een gemeenschappelijke noemer; ze helpen sociale vraagstukken op te lossen. En daar helpt Reesink maar al te graag bij. Voor onder meer SIRE, KPN en Erasmus MC worden innovatie, data en creativiteit ingezet voor social media campagnes met impact; in resultaat en voor de maatschappij. 


De volgende stap: Grow & Build

Verbinding creëren staat in alles wat Reesink en A Bigger Circle doet centraal. Naast dat hiermee resultaat wordt neergezet voor klanten, geldt dit ook voor het bedrijf zelf – Reesink omschrijft het als een familiebedrijf zonder bloedverwanten. Onlangs ging hierin de volgende fase in van start. Waar een ‘Buy & Build’ strategie – bedrijfsgroei door overnames – voor velen de nieuwe norm is geworden, pakt Reesink het anders aan. Hij gaat voor een ‘Grow & Build’ strategie om de cirkel te doen groeien op natuurlijke wijze.

Zo krijgen aspirant ondernemers en medewerkers ambitie te ondernemen hier een kans voor binnen A Bigger Circle, inclusief een veilige omgeving en ondersteuning. Op deze wijze worden externe partijen naar binnen gehaald die een toevoeging vormen voor het aanbod van het bedrijf. In de mediawereld wordt immers op rap tempo geïnnoveerd. Denk maar aan alle nieuwe social mediakanalen gericht op de jongere doelgroepen, VR, AR, kunstmatige intelligentie en natuurlijk de blockchain technologie. A Bigger Circle creëert een omgeving waarin de klassieke pijntjes van een startend bedrijf opgevangen worden zodat deze zich met passie en snelheid op innovatie kunnen storten. Hiermee wordt een win-win situatie gecreëerd; de ondernemers de juiste ondersteuning, connecties en resources, A Bigger Circle een duurzame en future proof bedrijfsvoering. 


 
BID Redactie

BID Redactie

Dit artikel is zorgvuldig samengesteld door onze redactie.