Goed onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs voor iedereen

Word onderdeel van de BID Educatiegroep

Als partner van de BID krijgt u toegang tot een uitgebreid netwerk van experts uit zowel de publieke als private sector en kunt u deelnemen aan bijzondere evenementen op het gebied van huidig relevante thema’s.

Partners van de BID Educatiegroep

Waarom BID Educatie?

De BID Educatiegroep is de langstlopende themagroep, welke in 2023 voor de zevende keer bijeenkomt. Het onderwijs kent op het moment veel uitdagingen: het loopt op sommige vlakken achter op de snelle digitalisering, er is een groot lerarentekort én de steeds groter wordende hoeveelheid internationale studenten drukt op het Nederlandse onderwijssysteem. De BID Educatiegroep brengt belangrijke en relevante actoren uit de sector bijeen kom uitdagingen op te lossen en kansen aan te gaan.

Maatschappelijke Diensttijd

Een belangrijk onderdeel van de BID Edcuatiegroep is Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Het concept van is geworteld in de ambitie om een actieve en betrokken samenleving te bevorderen, waarin jongeren de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden te verwerven en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. MDT is een vrijwillig programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, speciaal voor jongeren in Nederland. Het biedt hen de gelegenheid om gedurende een bepaalde periode deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.