Belastingdienst

Burgers en bedrijven verwachten een eigentijdse Belastingdienst, met een hoog niveau van dienstverlening en toezicht. Om dit te realiseren is de Belastingdienst continu bezig met het vernieuwen, verbeteren en veranderen van haar processen. De digitalisering en inzet van moderne technieken op het gebied van data-analyse en ICT hebben een hoge prioriteit en zijn voorwaardelijk voor een moderne Belastingdienst. De uitdaging voor de Belastingdienst is een hoogwaardige digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, en met oog voor kleinschalige en persoonlijke benadering waar dat gevraagd wordt. Dit doet de Belastingdienst niet alleen, maar in afstemming met partners, burgers en bedrijven.