Werken aan grote maatschappelijke uitdagingen en complexe arbeidsmarktvraagstukken. Dat is wat we bij het CAOP doen. Dagelijks houden wij ons voor onze opdrachtgevers bezig met actuele thema’s als de coronacrisis, het lerarentekort, de werkdruk in de zorg en de invloed van technologie op de werkvloer. We helpen hen met adviezen, onderzoeken, opleidingen en ondersteuning. We dragen zorg voor fonds-, project- en programmamanagement. We zijn pas tevreden als mensen het werk kunnen doen dat er in hun ogen toe doet, dat het verschil maakt voor een ander of voor de samenleving als geheel. Zo werken we samen aan betekenisvol werk en aan een betere samenleving. Zo zorgen we voor impact.