Corporate Casting is blij zich als partner van de BID te presenteren. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit geeft uitdagingen en kansen die wij graag met verve en positief gemoed, tegemoet treden.  Corporate Casting houdt zich dagelijks bezig met consulting, coaching en casting betreft de invulling van de ‘executive’ rollen passend in het script van de toekomst van onze opdrachtgevers. Zo ook het zogenoemde vrouwenvraagstuk inzake de benoemingen op topniveau.

Wij steunen BID om met open vizier oplossingen te bedenken en plannen ten uitvoer te brengen ten gunste van onze aan verandering onderhevige samenleving.

info@corporatecasting.com.