Samen onderwijs en ontwikkeling mogelijk maken.
Dat is waar DUO voor staat.
We willen bijdragen aan  een slim, vaardig en creatief Nederland en zorgen ervoor dat mensen weten waar ze recht op hebben.
We doen ons werk goed en kijken steeds waar het beter kan.
Daarbij hanteren we  de volgende kernwaarden: betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en verbindend.
DUO wil blijven leren en zich verder ontwikkelen. Hiervoor zoeken we de samenwerking binnen en buiten de overheid.
De Big Improvement Day is de plek om kennis en ervaringen uit te wisselen, ook met het bedrijfsleven.