Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen waarvoor sport en spel niet vanzelfsprekend is. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van het bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten. Waarden en skills als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies worden geleerd bij het meedoen aan sporten. Waarden en skills die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven. IT4Kids vindt dat elk kind moet meedoen!

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor kinderen.

9d1883_b6b28ae60fb74e80ba44c5bde758f0ce_mv2