Het Maerlant-Lyceum is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo in de Haagse wijk Benoordenhout. De school telt ongeveer 1.100 leerlingen en ruim 100 medewerkers. Zij biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving waar goed presteren en met plezier naar school gaan samenvallen. Het Maerlant-Lyceum kenmerkt zich door drie speerpunten: versterkt taalonderwijs, bètaonderwijs en het gymnasium.