Directie Digitale Overheid i.o.

  • Iedereen heeft met de overheid te maken. Het contact van burgers en ondernemers moet goed [toegankelijk en begrijpelijk. Betrouwbaar en veilig] zijn. Nu en in de toekomst. Voor iedereen.
  • De dienstverlening van de overheid kan altijd slimmer en beter. BZK voert de regie over de Agenda Digitale Overheid. Deze meerjarige agenda bestaat uit tientallen acties, projecten, onderzoeken en experimenten. Die voeren we uit, samen met medeoverheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap. 
  • Stap voor stap maken we beter wat beter kan en proberen we uit wat mogelijk is. Digitalisering maakt steeds meer mogelijk. Daar maken we gebruik van. De meeste mensen zijn geholpen met digitale oplossingen. Voor mensen die dat niet kunnen of willen, zijn er andere vormen van contact.

Samen maken we Nederland DIGIbeter https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter2019/