Ministerie van Financiën

Als ministerie van Financiën gaan we over geld. Niet als doel, maar als middel. Geld van ons allemaal, voor ons allemaal, in dienst van een financieel gezond Nederland. Ondertussen verandert de wereld om ons heen en veranderen onze organisatie en wijzelf. Vooruitgang biedt kansen om ons werk nog beter en sneller te doen, maar heeft ook gevolgen voor ons beleid en onze organisatie.

We staan open voor innovatieve ideeën en creativiteit. Meer nog dan nu kijken we vooruit; op zoek naar kansen en scherp op risico’s. Met deze insteek zijn wij aanwezig op de Big Improvement Day. Om kennis met anderen te maken, ideeën uit te wisselen, inspiratie te brengen en te halen, relaties te bouwen, en te leren van anderen. Dit allemaal in dienst van onze missie en maatschappelijke opgave.