“Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid. Een fundamenteel recht voor iedereen. Wij hebben het geluk in een land te leven waar de ontwikkeling van een hoogwaardig en toegankelijk mobiliteitssysteem voorop staat  Maar die positie is niet vanzelfsprekend en is het resultaat van nauwe samenwerking tussen overheden, politiek, bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties. De Big Improvement Day staat model voor die samenwerking. Deze dag is voor RAI Vereniging als vertegenwoordiger van meer dan 700 ondernemers uit de mobiliteitsindustrie, daarom een uitgelezen mogelijkheid om met elkaar de veelheid aan trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit te delen, nieuwe contacten te leggen en bovenal met inspiratie en verfrissende ideeën het nieuwe jaar te starten.”