Binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid intensief met elkaar samen aan een sterke en innovatieve tuinbouwsector. We staan als sector midden in de samenleving: niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van biodiversiteit, van duurzame energie, van biobased materialen, van leefbaarheid en beleving. Juist door samenwerking – met elkaar en met andere sectoren – kunnen we elkaar inspireren en stimuleren. Tijdens de Big Improvement Day laten we dit graag zien! .