Andrea Wiegman

trendforecaster

Andrea Wiegman

Andrea Wiegman (1973) heeft na haar studie geschiedenis in 1997 het blad 'Eye. Zicht op Trends' opgericht. Vanaf dat moment is ze bezig geweest met trends, de studie van de huidige tijdgeest en toekomstonderzoek. Nu leidt ze Second Sight, vanuit Amsterdam. Second Sight is een internationale denktank die samen met diverse experts nadenkt over mogelijke toekomsten en de ontwikkeling van de tijdgeest. Het platform wordt nationaal en internationaal gezien als belangrijke trendportal waar diverse forecasters, futuristen, trendwatchers en andere visionairs hun bijdrage aan leveren. Second Sight maakt kwartaaluitgaven (in pdf en print) en organiseert bijeenkomsten, workshops over thema's die zich aandienen.