Arjan van Gils

gemeentesecretaris Amsterdam

Arjan van Gils

Arjan van Gils is gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad. Ook representeert hij de gemeente in uiteenlopende regionale, landelijke en Europese platforms. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven.