Arno Smets

professor TU Dleft

Arno Smets

Arno Smets studeerde technische natuurkunde aan de TU/e waar hij in 2002 ook promoveerde. Na zijn promotie was hij van 2005 tot 2010 als gastonderzoeker werkzaam op het Research Center for Photovoltaics van het national Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Tsukuba, Japan. In 2010 keerde hij terug naar Nederland, om zich aan de TU Delft binnen de sectie Photovoltaic Materials and devices bezig te houden met de omzetting van zonne-energie in electrische en chemische energie. Per 1 november 2015 is hij benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar. De Antoni van Leeuwenhoek leerstoelen van de TU Delft zijn bedoeld om jonge, excellente wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar zodat zij hun wetenschappelijke carrière maximaal kunnen ontwikkelen.

De online cursus die Arno sinds twee jaar over zonne-energie geeft, heeft al meer dan 135.000 studenten wereldwijd bereikt.