Bernard ter Haar

Directeur-generaal sociale zekerheid en integratie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bernard ter Haar

Robotisering zal de komende jaren ingrijpende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt. Studies wijzen uit dat tussen de 5 en de 40 procent van de huidige banen zal verdwijnen door robotisering en automatisering. Maar robotisering biedt ook kansen. We worden productiever, waardoor we nieuw werk kunnen creëren of werk kunnen behouden in Nederland dat anders zou verdwijnen. Daarnaast kunnen robots mensen vervangen bij gevaarlijke en ongezonde werkzaamheden.

Als overheid, werkgevers en werknemers, onderwijsinstellingen en de wetenschap vroegtijdig en gezamenlijk met deze uitdagingen aan de slag gaan, kunnen we als samenleving de kansen van robotisering en digitalisering grijpen en zorgen we ervoor dat technologie in de toekomst, net als in het verleden, leidt tot meer welvaart, een evenwichtige inkomensverdeling en meer en leuker werk voor iedereen.